Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Приватизация жилья: как "подкоректировали" законодательство в Северодонецке

Чиновники северодонецкого горсовета переложили на жителей не только хождение за непредусмотренными законодательством Украины документами для приватизации жилья, но и оплату их изготовление.

Условия и порядок приватизации жилья регламентируется несколькими нормативно-правовими актами, основными из которых являются:
Житловий кодекс Української РСР.
Закон України Про приватизацію державного житлового фонду.
Закон України. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
Постанова КМУ від 8 жовтня 1992 р. N 572 Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року N 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян».
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127.
В этих нормативно-правовых актах подробно расписаны условия и порядок бесплатной приватизации жилых помещений.

Однако городские власти сделали все, чтобы, нарушив законодательство, упростить себе жизнь, соответственно, усложнив ее гражданам, изъявившим приватизировать занимаемые ими жилые помещения.
Для этого был принят документ: Сєвєродонецька міська рада. Виконавчий комітет. Рішення № 1280 «4» жовтня 2011 р. Про затвердження „Порядку оформлення та склад документів по приватизації житла громадян, які мешкають в житлових багатоквартирних і одноквартирних будинках та гуртожитках Сєвєродонецької міської ради”.

В чем же отличие порядка приватизации, принятом решением исполкома, и порядка приватизации, указанном в нормативно-правовых актах?

В Наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року N 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» установлена следующая процедура:

*** Первое.
17. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

То есть, на этом этапе, при изъявлении желания, орган приватизации должен выдать гражданину бланк заявления. Собрав необходимые документы, перечисленные в п. 18 указанного Положения, он подает заявление, приложив к нему указанные документы.

*** Второе.
18. Громадянином до органу приватизації подаються:
оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
копія ордера про надання жилої площі
копія договору найму жилої площі у гуртожитку);
документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;
заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.
За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Этот перечень предоставляемых документов является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию

*** Третье.
22. На підставі розпорядження органу приватизації (щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах), рішення органу місцевого самоврядування (щодо жилих приміщень у гуртожитках) орган приватизації готує та/або замовляє в бюро технічної інвентаризації відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773, технічний паспорт на квартиру, жиле приміщення в гуртожитку і відповідно до пункту 6.3 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445, свідоцтво про право власності на житло та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.

Обратите внимание: Технический паспорт готовит и/или заказывает орган приватизации.

*** Четвертое.
14. Передача квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках, які на момент набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"перебували у комунальній власності, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.
Обратите внимание: производится не позднее месяца со дня получения заявления.
Перечень документов, подаваемых с заявлением, оговорен выше.

Решением же исполкома при подаче заявления требуется предоставить дополнительно еще два документа, без которых выдача бланка заявления не предусмотрена:
1. Технический паспорт («Квартиронаймач (наймач) самостійно звертається до КП “ Сєвєродонецьке БТІ” за виготовленням технічного паспорту на житло»).
2. «Для мешканців гуртожитку додатково мати довідку про відсутність захворювання на туберкульоз».

В отношении технического паспорта законодательством определено все четко и однозначно: его должен заказывать орган приватизации.
Мало того, в этом случае гражданин освобождается от оплаты за изготовление технического паспорта, т. к. заказчиком является орган приватизации.
Согласно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. «1.4. Технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та наявних об'єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації».

В отношении справки об отсутствии заболевания на туберкулез могу отметить следующее:
Законом України. «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» предусмотрено, что «Цей Закон не поширюється на осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз».

Во-первых, по-видимому, есть различие между терминами «отсутствие заболевания на туберкулез» и «лицами, которые нуждаются в медицинской помощи в связи с заболеванием на туберкулез». Во всяком случае, не мешало бы использовать формулировку, указанную в нормативно-правовом акте, а не «выдумывать» свою: во избежание возможных недоразумений.
Во-вторых, Приказом N 396 не предусмотрено предоставление данной справки вместе с заявлением.
Как быть? - Действовать в соответствии с Приказом. Считаю, что этот вопрос должны решить чиновники органа приватизации, сделав соответствующий запрос в медицинское учреждение для получение необходимых справок. Тем более, что для граждан получение этой справки платное.

Таким образом, чиновники горсовета переложили на жителей не только хождение за указанными документами, но и оплату их изготовления.
Мало того, при такой постановке вопроса процесс приватизации может затянуться на много месяцев.
Так, гр. В., проживающая в общежитии по ул. Гагарина, 72, оплатив услуги БТИ 13 февраля 2012 г., по вине чиновников горсовета и подчиненных им работников коммунальных предприятий до настоящего времени не может реализовать свое право на приватизацию жилья. Скоро будет отмечать годовщину «работы» бюрократов по данному вопросу.
Мало того, она не может и претензии предъявить, т. к. формально она не писала заявления в орган приватизации, и отсутствует дата, с которой нужно делать отсчет месячного срока.

На эту тему уже была статья «Мифические стены - невидимки».

http://svsever.lg.ua/2012/11/v-severodonetskom-obshhezhitii-poyavilis-stenyi-nevidimki/

«Но воз и ныне там».

=======================================

«Потрошитель ЖЭК’ов»,

тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14
Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

2013.01.09 | Антон
У моего знакомого просто документы долго не брали. Больше полугода голову морочат.


Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»