Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390571818


Предоставление разрешения на перевод жилых помещений в нежилые и их реконструкцию под размещение объектов непроизводственной сферы

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Зкони України

Стаття 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний Кодекс України, Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про основи містобудування»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради №3329 від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради».
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір здійснити реконструкцію житлового приміщення під об’єкт невиробничої сфери
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) - Заява власника (власників) житла або уповноваженої ним особи з доданням копії доручення, засвідченої нотаріально, на ім?я міського голови про переведення житлового приміщення в нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням цільового призначення, в яке планується перевести приміщення;
- Заява про погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво окремого входу і прибудов (у разі потреби) з зазначенням розмірів;
2) Копіядокумента, яка підтверджує право власності на житлове приміщення – 2 екз.;
3)Копія технічного паспорту на житлове приміщення, оформленого в КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» - 2 екз.;
4) Довідка про те, що в зазначеному житловому приміщенні не зареєстровані мешканці;
5) Документ, що засвідчує згоду мешканців квартир під’їзду та суміжних квартир на переведення приміщення із житлового в нежитлове під розміщення об’єкту невиробничої сфери та будівництво окремого входу і прибудов (в разі потреби) із зазначенням розмірів;
6) Узгодження житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників будинку (якщо таке створене);
7) Технічний висновок про можливість переведення житлових приміщень в нежитлові з обґрунтуванням можливості реконструкції приміщень під об’єкт невиробничої сфери з влаштуванням окремого входу та прибудов (у разі потреби), виконаний організацією, яка має відповідну ліцензію – 2 екз.;
8) Копія установчих документів для юридичних осіб, для громадян – копія документа, що посвідчує особу – 1 екз.;
9) Висновок державного санітарно-епідеміологічного органу про можливість реконструкції житлового приміщення під об?єкт невиробничої сфери;
10) Висновок державного пожежного органу про можливість реконструкції житлового приміщення під об’єкт невиробничої сфери;
11) Ескізний проект реконструкції житлового приміщення під розміщення об’єкту невиробничої сфери з влаштуванням окремого входу та прибудов (у разі потреби) та благоустроєм прилеглої території.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картцідо центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі дозволу на переведення житлового приміщення в нежитлове та реконструкцію його під об’єкт невиробничої сфери є не відповідність намірів здійснити реконструкцію житлового приміщення під об’єкт невиробничої сфери вимогам діючих нормативних документів та положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконкому про виведення житлового приміщення з житлового фонду та надання дозволу на реконструкцію його під об’єкт невиробничої сфери.


 

Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.

П.І.Б. заявника

Адреса, телефон

ЗАЯВА

Прошу вивести квартиру з житлового фонду та дозволити її реконструкцію під __________________________________________ за адресою: _______________________________________________________________________________________________.

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

_______________ _________________
(дата) (підпис)

Документи, що додаються до заяви:

1) Копія документа, яка підтверджує право власності на квартиру – 2 екз.;
2) Копія технічного паспорту на квартиру, оформленого в КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» - 2 екз.;
3) Довідка про те, що в зазначеному житловому приміщенні не зареєстровані мешканці;
4) Документ, що засвідчує згоду мешканців квартир під?їзду та суміжних квартир на переведення приміщення із житлового в нежитлове під розміщення об?єкту невиробничої сфери та будівництво окремого входу і прибудов (в разі потреби) із зазначенням розмірів;
5) Узгодження житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників будинку (якщо таке створене);
6) Технічний висновок про можливість переведення житлових приміщень в нежитлові з обґрунтуванням можливості реконструкції приміщень під об?єкт невиробничої сфери з влаштуванням окремого входу та прибудов (у разі потреби), виконаний організацією, яка має відповідну ліцензію – 2 екз.;
7) Копія установчих документів для юридичних осіб, для громадян – копія документа, що посвідчує особу – 1 екз.;
8) Висновок державного санітарно-епідеміологічного органу про можливість реконструкції житлового приміщення під об?єкт невиробничої сфери;
9) Висновок державного пожежного органу про можливість реконструкції житлового приміщення під об?єкт невиробничої сфери;
10) Ескізний проект реконструкції житлового приміщення під розміщення об?єкту невиробничої сфери з влаштуванням окремого входу та прибудов (у разі потреби) та благоустроєм прилеглої території.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии