Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390573782


Присвоение номеров объектам недвижимого имущества

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Стаття 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України №559 від 25.05.2011р. «Про містобудівний кадастр», Постанова Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради № 56 від 22.01.2013р. «Про затвердження Порядку нумерації об’єктів нерухомості для ведення обліку об’єктів нерухомого майна на території Сєвєродонецької міської ради»
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір зацікавленої особи одержати або змінити адресу об’єкта нерухомого майна
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява до Сєвєродонецької міської ради
2)Для новостворених (новозбудованих) об’єктів нерухомості - копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації, сертифікату відповідності або акту готовності об’єкта до експлуатації ;
3)Для існуючих об’єктів - копія технічного паспорта, оформленого в КП “Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації”, копія документів про право власності на об’єкт нерухомості;
4) Копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку
5)При виділенні в самостійний об’єкт – копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку та пропозиції поділу земельної ділянки, розроблені землевпорядною організацією і узгоджені в установленому порядку.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 (один) місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у присвоєнні номеру об’єкту нерухомого майна є невідповідність поданих документів вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, або виявлення недостовірних даних у документах
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про визначення адреси об’єкта нерухомого майнаабо лист з вмотивованою відмовою


 

Зразок заяви
Міському голові
Казакову В.В.
______________________________
______________________________
( П.І.Б., для юридичної особи на бланку)
Паспорт: серія_____№___________
Адреса реєстрації: ______________
______________________________
Телефон_______________________

Заява

Прошу присвоїти адресу ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(назва об’єкту нерухомого майна)
розташованого__________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкту нерухомого майна)

До заяви додаються: 1) Копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
2) Копія технічного паспорта БТІ.
3)Копія документів про право власності на об’єкт нерухомості.
4) Копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)


«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

комментарии