Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390574126


Определение соответствия намерений застройки земельного участка градостроительной документации и необходимости получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір здійснити забудову земельної ділянки
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява до Сєвєродонецької міської ради;
2) Копія установчих документів - для юридичної особи, для фізичної особи – копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
3) Копія документапро право власності (користування) земельною ділянкою;
4) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки;
5)Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкту будівництва.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 (один) місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови в можливості отримати містобудівні умови та обмеження є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про відповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації та про необхідність отримання містобудівних умов та обмежень або лист з вмотивованою відмовою.


 

Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.
____________________________
____________________________
( П.І.Б., для юридичної особи на бланку)
Паспорт: серія_____№_________
Адреса реєстрації: ____________
____________________________
Телефон_____________________

Заява

В зв’язку з наміром забудови земельної ділянки загальною площею ______________ га,
посвідченої ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою та намір забудови)
яка розташована_________________________________________________________________
(місце знаходження земельної ділянки)
прошу визначити можливість отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

До заяви додаються: 1) Копія установчих документів - для юридичної особи, для фізичної особи –
копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності,
засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
2) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
3) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки.
4) Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).
5) Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками
запланованого об’єкту будівництва.

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)

«_____»_________20_____р. 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

комментарии