Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390574541


Предоставления градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

Стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

  Наказ Мінрегіону України №109 від 076.07.2011р. «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» із змінами
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про відповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації та необхідність отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проектування об’єкту
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
2) Копія документапро право власності (користування) земельною ділянкою.
3) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки.
4) Викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000.
5) Черговий кадастровий план (витяг з земельного кадастру)
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

7 робочих днів
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні
 

Результат надання адміністративної послуги

Містобудівні умови та обмеження або вмотивована відмова у їх видачі


 

Зразок заяви

Начальнику відділу
містобудування та архітектури
Волошину В.В.
Заявник______________________
____________________________
( П.І.Б., для юридичної особи на бланку )

Паспорт: серія_____№_________
Адреса реєстрації: ____________
____________________________
Телефон_____________________

Заява

Прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки загальною площею _____________ га, посвідченої _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою та намір забудови)
яка розташована _________________________________________________________________
(місце знаходження земельної ділянки)

До заяви додаються: 1) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
2) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки.
3) Викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000.
4) Черговий кадастровий план (витяг з земельного кадастру).
5) Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).
6) Містобудівний розрахунок

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии