Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390575975


Определение возможности размещения временного сооружения

   Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України Стаття 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття  40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

  Наказ Мінрегіону України №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір розмістити тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява до Сєвєродонецької міської ради;

2) ) Копія установчих документів - для юридичної особи, для фізичної особи – копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;

3) Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування ТС на топографо-геодезичній основі М1:500 з прив’язкою ТС на місцевості;

4) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (при наявності).
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 (місяць)
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови в можливості розміщення тимчасової споруди  є невідповідність її розміщення Комплексній схемі розміщення ТС , будівельним нормам
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про можливість розміщення тимчасової споруди та отримання паспорту прив’язки тимчасової споруди або лист з вмотивованою  відмовою


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.
____________________________
____________________________
( П.І.Б., для юридичної особи на бланку)
Паспорт: серія_____№_________
Адреса реєстрації: ____________
____________________________
Телефон_____________________

Заява

Прошу визначити можливість розміщення тимчасової споруди__________________________ _______________________________________________________________________________
(тип тимчасової споруди та її розміри)
яка розташована ________________________________________________________________
(місце знаходження тимчасової споруди)

До заяви додаються: 1) Копія установчих документів - для юридичної особи, для фізичної особи –
копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності,
засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
2) Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування ТС
на топографо-геодезичній основі М1:500 з прив’язкою ТС на
місцевості.
3) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою
(при наявності)

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

 

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии