Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390582293


Решение о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности ) для передачи в собственность, постоянное пользование или аренду

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

ст.ст. 118, 123 Земельного Кодексу України, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій».
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність, постійне користування або оренду.
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява на ім’я міського голови затвердженого зразку;
копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна, виготовлений КП «Сєвєродонецьке БТІ» (при наявності);
Копії правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (договорів купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, свідоцтв про право на спадщину, рішень судів тощо), копії реєстраційних посвідчень або витягів про реєстрацію права власності (при наявності);
копія документу, що підтверджує право на земельну ділянку (при наявності);
планмісцезнаходження земельної ділянки;
Копія рішення виконавчого органу щодо присвоєння поштової адреси (при наявності);
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу;у разі потреби документ про зміну прізвища; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
для юридичної особи: копії Статуту, довідка управління статистики та витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
копія довіреності для уповноваженої особи, засвідчена нотаріально (при необхідності).
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Ненадання повного пакету документіввказаних в п.9;
Виявлення в наданих документах недостовірної інформації.
Невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної
документації.
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення сесії про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) або рішення сесії про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості)


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.

Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
по батькові________________________
адрес прописки_____________________
__________________________________
телефон___________________________
паспорт серія____№________________
ким та коли видан___________________
__________________________________
ідентифікаційний номер_____________

Для юридичних осіб на фірмовому бланку

Заява

Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки у (власність, в оренду на ___ років, постійне користування) площею _____________ за адресою___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

під____________________________________________________________________________________
(назва об’єкту)


До заяви додаються документи зазначені у п. 9 Інформаційної картки адміністративної послуги «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність, постійне користування або в оренду».

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.
___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

Документи,що надаються до заяви/

1. Копія паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
2. копія документу, що підтверджує право на земельну ділянку(договір оренди землі, державний акт на право користування землею) та додаткова угода до договору від 14.03.2008р.
3. копія договору купівлі-продажу, що підтверджує перехід права на нерухоме майно

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии