Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390583535


Решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче в аренду, в собственность, в постоянное пользование

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

ст. 118, 122, 123, 124 Земельного Кодексу України, Закон України «Про оренду землі»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява відповідного зразка про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в оренду, (або у власність, або в постійне користування) земельної ділянки
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява або клопотання на ім’я міського голови;
2. Документація із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок);
3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (Витяг про реєстрацію земельної ділянки);
4. Копія довіреності засвідчена нотаріально – для уповноваженої особи.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неподання документів, необхідних для надання адміністративної послуги
 

Результат надання адміністративної послуги

1.Рішення сесії про передачу земельної ділянки в оренду, або Рішення сесії про передачу земельної ділянки у власність, або Рішення сесії про передачу в постійне користування земельної ділянки
2. Рішення про відмову у передачі земельної ділянки в оренду (або у власність, або у постійне користування)


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.

Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
по батькові________________________
адрес прописки_____________________
__________________________________
телефон___________________________
паспорт серія____№________________
ким та коли видан___________________
__________________________________
ідентифікаційний номер_____________

Для юридичних осіб на бланку установи, організації

Заява

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати в оренду, (або у власність, або в постійне користування) земельну ділянку

______________________________________________________________________________
(вид використання земельної ділянки )
площею _____________ за адресою________________________________________________

_______________________________________________________________________________

під_____________________________________________________________________________
(назва об’єкту)
На підставі______________________________________________________________________
(рішення міської ради про дозвіл на розробку документації із землеустрою, документи про реєстрацію права власності)
________________________________________________________________________________

До заяви додаються:
1. Документація із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (або технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок)
2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (Витяг про реєстрацію земельної ділянки).
3. Копія довіреності, засвідчена нотаріально – для уповноваженої особи.

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии