Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390583820


Решение о прекращении права пользования земельным участком

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

ст.140, 141, 142 Земельного кодексу України»; ст. 31, 32, 34 «Про оренду землі».
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про припинення права користування земельної ділянки
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.заява на ім’я міського голови, в якій зазначається місце розташування земельної ділянки, її розмір, її цільове призначення та підстава відмови від земельної ділянки;
2.для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу;у разі потреби документ про зміну прізвища; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
3.для юридичної особи: копії Статуту, довідка управління статистики та витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
4.копія документу, що підтверджує право на земельну ділянку(договір оренди землі, державний акт на право користування землею);
5.Довідка від органу державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі або земельного податку;
копія договору купівлі-продажу, міни, дарування або іншої цивільно-правової угоди, що підтверджує перехід права на нерухоме майно.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неповний перелік поданих документів зазначених у інформаційній картці ;
Виявлення о недостовірних відомостей у поданих документах;
Судове провадження на земельну ділянку, якщо до юридичної особи порушено судову справу про банкрутство або припинення його діяльності.
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення сесії про припинення права користування земельною ділянкою.


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.

Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
по батькові________________________
адрес прописки_____________________
__________________________________
телефон___________________________
паспорт серія____№________________
ким та коли видан___________________
__________________________________
ідентифікаційний номер_____________

Для юридичних осіб на фірмовому бланку

Заява

Прошу припинити право користування земельною ділянкою площею _____________________ за адресою_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

під____________________________________________________________________________________
(назва об’єкту)
в зв’язку з _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (вказати підставу для припинення права користування земельною ділянкою: перехід право власності на нерухоме майно до іншого власника, добровільна відмова землекористувача від вільної від забудови земельної ділянки, зміна цільового призначення земельної ділянки, ліквідація юридичної особи)

До заяви додаються
2.для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу;у разі потреби документ про зміну прізвища; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
3.для юридичної особи: копії Статуту, довідка управління статистики та витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
4.копія документу, що підтверджує право на земельну ділянку(договір оренди землі, державний акт на право користування землею);
5.Довідка від органу державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі або земельного податку;
копія договору купівлі-продажу, міни, дарування або іншої цивільно-правової угоди, що підтверджує перехід права на нерухоме майно.

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)

«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии