Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390584877


Решение о внесении изменений в решение городского совета по земельным вопросам

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Закон України „Про місцеве самоврядування ”
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення змін до рішення міської ради з земельних питань
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- заява на ім’я міського голови;
- копія договору оренди землі та додаткові угоди до нього;
- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, у випадку будівництва (на період будівництва та після завершення будівництва);
- план або схема земельної ділянки (кадастровий план, або план відведення);
- свідоцтво на право власності на нерухоме майно (у випадку закінчення будівництва);
- копія технічного паспорту БТІ (сторінка 1-3) (у випадку закінчення будівництва)
- копія установчих документів – для юридичної особи;
- копія документа, що посвідчує особу – для громадян;
- копія довіреності(у разі потреби)
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови внесення змін до рішення міської ради з земельних питань:
-документі подані (підписані) особою, яка не має на це повноважень;
- виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
-у разі негативного рішення сесії міської ради;
-рішення про відмову внесення змін до рішення міської ради з земельних питань.
 

Результат надання адміністративної послуги

- рішення сесії про внесення змін до рішення міської ради з земельних питань;
- додаткова угода до договору оренди землі про внесення змін до рішення міської ради з земельних питань;
- рішення сесії про відмову внесення змін до рішення міської ради з земельних питань.


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.

Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
по батькові________________________
адрес прописки_____________________
__________________________________
телефон___________________________
паспорт серія____№________________
ким та коли видан___________________
__________________________________
ідентифікаційний номер_____________

Для юридичних осіб на бланку


Заява

Прошу внести зміни до рішення міської ради з земельних питань №_____ від _______
Договір №____________________ оренди землі від __________________________________
площею _____________ за адресою________________________________________________

_______________________________________________________________________________

під_____________________________________________________________________________
(назва об’єкту)

До заяви додаються

- копія договору оренди землі та додаткові угоди до нього;
- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, у випадку будівництва (на період будівництва та після завершення будівництва);
- план або схема земельної ділянки (кадастровий план, або план відведення);
- свідоцтво на право власності на нерухоме майно (у випадку закінчення будівництва);
- копія технічного паспорту БТІ (сторінка 1-3) (у випадку закінчення будівництва)
- копія установчих документів – для юридичної особи;
- копія документа, що посвідчує особу – для громадян;
- копія довіреності(у разі потреби).
При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии