Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390842022


Оформление свидетельства о праве собственности на квартиры

Выписка из информационой карточки административной услуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

«Про приватизацію державного житлового фонду»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 16.12.2009 р. № 396.
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Громадянство України, заява квартиронаймача (або уповноваженої особи), розпорядження Органу приватизації про передачу у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартири.
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на оформлення свідоцтва про право власності на житло займаної квартири від квартиронаймача (або уповноваженої особи).
2.Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код квартиронаймача (або уповноваженої особи).
3.Ксерокопія паспорт та ідентифікаційного номеру квартиронаймача (або уповноваженої особи).
4. Документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви, у разі відсутності квартиронаймача.
5. Розпорядження Органу приватизації про передачу квартири в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява на оформлення свідоцтва про право власності на квартиру подається до Центру надання адміністративних послуг особисто квартиронаймачем або через уповноважену особу.
До заяви додається:
-паспорт громадянина України, ідентифікаційний код квартиронаймача, або уповноваженої особи;
- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного номеру квартиронаймача, або уповноваженої особи;
- документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви, у разі відсутності квартиронаймача;
- розпорядження Органу приватизації про передачу квартири в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

6 днів
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність розпорядження Органу приватизації про передачу квартири в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність.
 

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про право власності на житло


Зразок заяви

Начальнику УЖКГ Потапкіну К.В.
від наймача квартири що проживає за адресою:
__________________________________________
__________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові
__________________________________________ телефон


ЗАЯВА

Прошу оформити свідоцтво про право власності на квартиру за адресою:
м. Сєвєродонецьк, вул. __________________________, буд. _____, квартира ________ .

Розпорядження про передачу у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартири № _____ від ___________________.


“___”__________ 201__ р. ___________ __________________________
(підпис) (ПіБ)

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии