Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1390842385


Оформление ордера на удаление зеленых насаждений

Выписка из информационой карточки административной услуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IVвід 06.05.2005р., стаття 28
 

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» № 1045 від 01.08.2006р.
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» № 127 від 12.05.2009р.
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява юридичної або фізичної особи про надання дозволу на видалення зелених насаджень
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява юридичної або фізичної особи про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
2. Документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви.
3. План земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, що підлягають видаленню.
4. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Iетап.
Заявник особисто або через уповноважену особу подає до Центру надання адміністративних послуг заяву про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
До заяви додається:
- документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви;
- план земельної ділянки, на якому визначені зелені насадження що підлягають видаленню;
ІІ етап.
Заявник бере участь в роботі комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. Результатом роботи комісії є акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
ІІІ етап.
Заявник особисто або через уповноважену особу отримує копію рішення виконавчого комітету про дозвіл на видалення зелених насаджень в Центрі надання адміністративних послуг.
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

Наступного робочого дня після прийняття виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради рішення про дозвіл на видалення зелених насаджень.
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання заявником документів, оформлених неналежним чином:
1) оформлення заяви не за зразком та/або відсутність реквізитів, зазначених у зразку;
2) неподання заявником документу, що підтверджують його особу та/або повноваження;
3) відсутність на акті обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, підпису голови комісії, завіреного печаткою, та підпису заявника;
4) оформлення документів не державною
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради про дозвіл на видалення зелених насаджень або витяг з протоколу засідання виконавчого комітету, у разі неприйняття проекту рішення

Примітка: Дана адміністративна послуга не надає права на видалення зелених насаджень. Підставою для проведення робіт є ордер на видалення зелених насаджень.


Зразок заяви

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии