Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Оформление ордера на обмен жилья

Выписка из информационой карточки административной услуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 
 

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Ради Міністрів Української РСР № 31 від 31.01.1986 р. «Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР»
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради «Про обмін житла різних форм власності» № 1279 від 04.10.2011р
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Громадянство України, заява квартиронаймача (або його довіреної особи), рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради про обмін житла.
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про оформлення ордеру на обмін жилого приміщення від квартиронаймача, або його довіреної особи.
2.Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код квартиронаймача, або його довіреної особи.
3. Документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви (довіреність), у разі відсутності квартиронаймача.
4.Рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради про обмін житла.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява про оформлення ордеру на обмін жилого приміщення подається до Центру надання адміністративних послуг особисто квартиронаймачем або через уповноважену особу.
До заяви додається:
-паспорт громадянина України, ідентифікаційний код квартиронаймача, або уповноваженої особи та ксерокопії перелічених документів;
- документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви (довіреність), у разі відсутності квартиронаймача;
-рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради про обмін житла.
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

5 днів
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради про обмін житла.
 

Результат надання адміністративної послуги

Ордер (обмінний) на жиле приміщення


Зразок заяви

Заступнику міського голови
Сєвєродонецької міської ради
Чернишину П.Г.
________________________________

_____________________________________

мешкаючий за адресою:

______________________________________

______________________________________

тел.___________________________________

Заява.
Прошу оформити ордер на обмін житла на квартиру за адресою:
м. Сєвєродонецьк, _________________________, буд. ______, кв.__________,
житловою площею ________ кв. м., склад сім’ї ________ людини,
квартиронаймач: ____________________________________________________________
рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради № _____ від ___________

З умовами обміну та санітарним станом житла ознайомлений, претензій не маю.


«____» _____________20___р. ________________ ____________________
(підпис) (ПіБ)


( Підписанням цього документа я (ми) надаю (надаємо) згоду на включення моїх (наших) персональних даних до бази персональних даних УЖКГ Сєвєродонецької міської ради та на їх обробку з метою приватизації житла, отримання дублікатів документів на приватизоване житло, здійснення виправлень в документах на приватизоване житло, здійснення обліку приватизованого житла, здійснення обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги (їх виду та/або видів), в тому числі контролю за їх сплатою та інформування про це, діяльності в сфері реєстраційного обліку місця проживання (перебування), формування і застосування державних соціальних гарантій та стандартів, поширення державним органам та/або органам місцевого самоврядування (отримання від цих органів), та/або підприємствам житлово-комунального господарства (отримання від них), та/або фінансовим, банківським установам (отримання від цих установ), особам, місце проживання (перебування) яких зареєстровано в тому ж приміщенні та/або які є власниками/співвласниками приміщення. При цьому я (ми) надаємо свою згоду на неповідомлення мене (нас) про передачу, зміну, знищення, обмеження доступу до персональних даних. Власним підписом я (ми) підтверджую (підтверджуємо) те, що мене (нас) ознайомили з моїми (нашими) правами в сфері персональних даних, метою збору персональних даних та осіб, яким ці дані передаються).

______________________ _______________________

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»