Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Определение соответствия намерений застройки земельного участка градостроительной документации и необходимости получения строительного паспорта

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір здійснити забудову присадибної, дачної або садової земельної ділянки
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява до Сєвєродонецької міської ради.
2) Копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
3) Копія документапро право власності (користування) земельною ділянкою.
4) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки.
5) Ескіз намірів забудови.
6) Для існуючих об’єктів - копія технічногопаспорту БТІ та документів про право власності на об’єкт.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 (один) місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови в можливості отримати будівельний паспорт є невідповідність наміру забудови вимогам відповідної містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про відповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації та про необхідність отримання будівельного паспорту або лист з вмотивованою відмовою


 

Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.
____________________________
____________________________
( П.І.Б.)
Паспорт: серія_____№_________
Адреса реєстрації: ____________
____________________________
Телефон_____________________

Заява

В зв’язку з наміром забудови земельної ділянки загальною площею______________ га,
посвідченої ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою та намір забудови)
яка розташована_________________________________________________________________
(місцезнаходження земельної ділянки)
прошу визначити можливість отримання будівельного паспорту.

До заяви додаються: 1) Копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності,
засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
2) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
3) Ситуаційний план місцезнаходження земельної ділянки.
4) Ескіз намірів забудови
5) Для існуючих об’єктів - копія технічного паспорту БТІ та документів про
право власності на об’єкт

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»