Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или изменения целевого назначения земельного участка

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Стаття 118, 122,123, 124 Земельного Кодексу України.
 

 

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір одержати у власність або користування земельну ділянку, або змінити цільове призначення існуючої земельної ділянки
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява, в якій зазначаєтьсяорієнтовний розмір земельноїділянки та її цільове призначення.
2) Графічні матеріали: план, на якомузазначено бажане місце розташування тарозмір земельної ділянки.
3) У разі зміни цільового призначення існуючої земельної ділянки – копія землевпорядної документації та документів на право власності (користування) земельною ділянкою.
4) Для існуючих об’єктів - копія технічногопаспорту БТІ та документів про право власності на об’єкт.
5)Письмова згода землекористувача,засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
6) Копія установчих документів - для юридичної особи, для фізичної особи – копія документа, що посвідчує фізичну особу, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в пункті 9 до центру надання адміністративних послуг особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 (один) місяць без врахування термінів проведення засідань сесії міської ради та передсесійних обговорень проектів рішень згідно з регламентом роботи міської ради
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою єневідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральнихпланів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схемземлеустрою ітехніко-економічних обґрунтувань використання та
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектівземлеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів,затверджених увстановленому законом порядку
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення сесії міської ради про надання дозволу або про вмотивовану відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки


 Образец заявления

Міському голові
Казакову В.В.
______________________________
______________________________
( П.І.Б., для юридичної особи на бланку)
Паспорт: серія_____№___________
Адреса реєстрації: ______________
______________________________
Телефон_______________________


Заява

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

яка розташована ________________________________________________________________________
(місце розташування земельної ділянки)

Орієнтовний розмір земельної ділянки ____________


До заяви додаються: 1) Графічні матеріали
2)Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі
вилучення земельної ділянки).
3)Для існуючих об’єктів - копія технічного паспорту БТІ та документів про
право власності на об’єкт.
4) У разі зміни цільового призначення існуючої земельної ділянки – копія
землевпорядної документації та документів на право власності
(користування) земельною ділянкою.
5) Для фізичної особи - копія документа, що посвідчує особу, для
юридичної особи - копія установчих документів .


При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)


«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»