Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Предоставление строительного паспорта

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

Стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Мінрегіону України №103 від 05.07.2011р. «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради №3329 від
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення виконкому міської ради про відповідність намірів забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок містобудівній документації та про необхідність отримання будівельного паспорту
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури, а також в разі необхідності, засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
2) Копія документапро право власності (користування) земельною ділянкою.
3) Ескіз намірів забудови (схема розташування будівель та споруд на земельній ділянці; фасади з відмітками висотності; плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів; перелік систем інженерного забезпечення).
4) Технічні умови (при наявності).
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у наданні будівельного паспорту є невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам відповідної містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам
 

Результат надання адміністративної послуги

Будівельний паспорт або вмотивована відмова в його видачі


 

Зразок заяви

Начальнику відділу
містобудування та архітектури
Волошину В.В.
Заявник______________________
____________________________
( П.І.Б.)
Паспорт: серія_____№_________
Адреса реєстрації: ____________
____________________________
Телефон_____________________


Заява

Прошу надати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею _____________ га посвідченої __________________________________ ______________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою та намір забудови)
яка розташована _________________________________________________________________
(місце знаходження земельної ділянки)


До заяви додаються: 1) Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
2) Ескіз намірів забудови на ____ арк..
3) Технічні умови (при наявності)

При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.
___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»