Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Согласование предоставления земельных участков в субаренду

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

ст.ст. 23, 30 закону України «Про оренду землі»
 

Акти Кабінету Міністрів України

 
 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про погодження надання земельної ділянки в суборенду
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 заява на ім’я міського голови;
документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою;
проект договору про надання земельної ділянки або її частини в суборенду;
копія документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці;
копія технічного паспорту БТІ;
копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;
засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги подає документи вказані в інформаційній картці до центру надання адміністративної послуги особисто (через представника)
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення про погодження надання земельної ділянки в суборенду.
 

Результат надання адміністративної послуги

Рішення сесії про погодження надання земельної ділянки в суборенду або рішення сесії про відмову в погодженні надання земельної ділянки в суборенду


Зразок заяви

Міському голові
Казакову В.В.
Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
по батькові_________________________
адрес прописки_____________________
___________________________________
телефон____________________________
паспорт серія____№_________________
ким та коли видан___________________
__________________________________
ідентифікаційний номер_____________

Для юридичних осіб на фірмовому бланку

Заява

Прошу погодити надання земельної ділянки (або її частини) площею ____________га, яка знаходиться за адресою_______________________________________________________
під____________________________________________________________________________
(назва об’єкту)
в суборенду, якою я користуюсь на підставі__________________________________________ без зміни умов цього договору

До заяви додаються:
документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою;
проект договору про надання земельної ділянки або її частини в суборенду;
копія документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці;
копія технічного паспорту БТІ;
копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;
засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи.


При цьому даю згоду Сєвєродонецькій міській раді відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

___________________ ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
«_____»_________20_____р.

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»