Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Установление, по согласованию с владельцем, режима работы объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

 

Закони України

Закон України  “Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спитру етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 30.07.1996р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»;Постанова КМУ від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення».
 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002р. № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства».
 

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 27.11.2012р. № 1481 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Сєвєродонецька».
 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява суб’єкта господарювання
 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява встановленого зразка;2. Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців3. Копія документу, що підтверджує право власності на відповідний об’єкт та (або) право користування цим об'єктом;4. Копія документу, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (для тимчасових споруд для провадження господарської діяльності);5. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та копії документів(оригінали для ознайомлення) подаються особисто, або через уповноважену особу
 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно
 

Строк надання адміністративної послуги

 15 календарних днів з дня реєстрації заяви
 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність відомостей у документах щодо розташування, належності об’єкту торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг;2. Подання органів державного контролю і нагляду, правоохоронних органів, стосовно обмеження режиму роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
 

Результат надання адміністративної послуги

Видача рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг


Образец заявления физического лица


Міському голові

Казакову В.В.

 

З  А  Я  В  А


Заявник_______________________________________________________________

 

 

              (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)


Місце проживання_______________________________________________________

місце реєстрації фізичної особи- підприємця_________________________________________

дата реєстрації  __________________________________________________________________

реєстраційний номер _____________________________________________________________

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу встановити режим роботи об’єкта торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг, розташованого на території Сєвєродонецької міської ради

 

 

(магазину, кафе, кіоску, перукарні та інше)


за адресою: ________________________________________тел._______________

з реалізації  __________________________________________________________

продовольчих або непродовольчих товарів, продукції ресторанного господарства, перелік послуг та інше

 

з _______ до ______ , перерва з ______ до _____, вихідний день _____________

 

Загальна площа об’єкта ______ кв.м.  Торгова площа об’єкта  _________  кв.м.

Кількість посадкових місць (для закладів ресторанного господарства) ________

 

Документ, який свідчить про право заявника на використання відповідного об’єкта (витяг БТІ про реєстрацію права власності, договір оренди тощо): ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок міської санітарно-епідеміологічної станції _____________________________

________________________________________________________________________________

 

 

( підпис фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи,  прізвище, ім’я, по батькові)


Згода на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________, шляхом підписання цього тексту, відповідно  до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, № 2297-VI, надаю згоду Сєвєродонецькій міській раді на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-пошукової системи обліку звернень громадян з метою їх обробки згідно Закону України «Про звернення громадян».

 

«______» _______________ 20__ року,  _________________________(_______________________).

Образец заявления юридического лица

Міському голові
Казакову В.В.

З А Я В А
Заявник______________________________________________________________
(організаційно-правова форма підприємства, його назва, П.І.Б. керівника підприємства)

Місцезнаходження ____________________________________ тел.____________
(юридична адреса)
місце реєстрації__________________________________________________________________
дата реєстрації __________________________________________________________________
реєстраційний номер _____________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________________________________________________
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу встановити режим роботи об’єкта торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг, розташованого на території Сєвєродонецької міської ради

(магазину, кафе, кіоску, перукарні та інше)
за адресою: ________________________________________тел._______________
з реалізації __________________________________________________________
продовольчих або непродовольчих товарів, продукції ресторанного господарства, перелік послуг та інше

з _______ до ______ , перерва з ______ до _____, вихідний день ________________________
Загальна площа об’єкта ______ кв.м. Торгова площа об’єкта _________ кв.м.
Кількість посадкових місць (для закладів ресторанного господарства) ________

Документ, який свідчить про право заявника на використання відповідного об’єкта (витяг БТІ про реєстрацію права власності, договір оренди тощо): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок міської санітарно-епідеміологічної станції _____________________________

М.П.
________________________________________________________________________________
( підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

27.01.2014

 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»