Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1429256257


Выдача заключения о согласовании документации по землеустройству

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Стаття 186-1 Земельного кодексу України

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня  2011 р. № 835  «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»

   
   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява розробника проекту землеустрою

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Оригінал проекту землеустрою що відповідає  вимогам  законів  та  прийнятих  відповідно до них нормативно-правових   актів,   документації   із  землеустрою  або містобудівній документації

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Поштове відправлення або особисто

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

Висновок надається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви Управлінням Держземагентства у м. Сєвєродонецьку Луганської області 

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою  для  відмови  у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність його  положень  вимогам  законів  та  прийнятих  відповідно до них нормативно-правових   актів,   документації   із  землеустрою  або містобудівній документації

 

Результат надання адміністративної послуги

Висновок про погодження проекту землеустрою або висновок про відмову в погодженні за наявності підстав, зазначених у пункті 13

Способи отримання відповіді (результату)

Поштове відправлення або особисто


 

        Начальнику Управління

        Держземагентства у 

        м.Сєвєродонецьку

        Луганської області

                                                                                                   Шляхтич О.Б.

      

 

Заява

 

Прошу надати адміністративну послугу з видачі висновку про погодження документації із землеустрою: ______________________________________________________________________

(найменування землевпорядної документації)

 

 

 

Додатки: Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Примітка: Заява подається виключно розробником документації із землеустрою

 

 

______________                              ___________                               ______________

                    (Посада)                                         (підпис)                                                      ПІП

 

МП 

 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

17.04.2015

комментарии