Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1429283987


Размещение торгово - бытовых и других объектов

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

 «Про адміністративні  послуги»   від 6 вересня 2012 року  № 5203-VI . 

Стаття   15 Закону  України « Про забезпечення   санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Акти Кабінету Міністрів України

 

Акти центральних органів виконавчої влади

 
   
   
   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

 

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Лист-звернення щодо оформлення узгодження   розміщення об,єкту ;

Документ , підтверджуючий право власності на приміщення , або договір оренди приміщень ;

Узгодження на розміщення об,єкту з житловою організацією на балансі якої знаходиться житловий будинок  та будинковим комітетом ;

Пояснювальна записка та ескізна проработка внутрішнього перепланування приміщень

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

Не більше 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги , згідно статті  10 Закону України «Про адміністративні  послуги»   від 6 вересня 2012 року  № 5203-VI . 

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

 

Результат надання адміністративної послуги

Заявник отримує узгодження  в  формі листа .

Способи отримання відповіді (результату)

Узгодження видається представнику суб'єкта за умови наявності документу, що посвідчує особу   .

Узгодження  не підлягає передачі іншим юридичним особам.

Узгодження   видається  в одному примірнику

 


 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

17.04.2015

комментарии