Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1429286242


Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, изменений и дополнений к ним

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356/ХІІ (зі змінами та доповненнями);

Кодекс законів про працю України (зі змінами та доповненнями);

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 №115

   
   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Повний пакет документів

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) колективний договір, територіальна угода (далі – угода, договір), або зміни та доповнення до них у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін та копія;

2) сторони територіальної угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладання відповідної угоди.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Безпосереднє звернення до суб'єкту надання адмінпослуг

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди  (договору) до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) повертаються сторонам, які їх подали.

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники не є автентичними.

 

Результат надання адміністративної послуги

Отримання напису про повідомну реєстрацію угоди  (договору) або змін та доповнень до них, рекомендацій про усунення порушень (у разі їх виявлення) або рішення про відмову в реєстрації угоди (договору).

Способи отримання відповіді (результату)

 

Особисто уповноважена особа

 

     


 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

17.04.2015

комментарии