Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1429423391


Назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и инвалидам

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

«Про державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004р. №1727-ІV;

«Про Державний бюджет України» на відповідний рік

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова  від 26.04.2002р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»;

Постанова від 02.04.2005р. № 261  «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»

   
   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Неможливість отримання пенсії через управління Пенсійного фонду України

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про призначення допомоги встановленої форми.

2.Паспорт та ідентифікаційний код заявника.

3. Декларація про доходи та майно.

4. Довідки про доходи кожного члена сім'ї за 6 місяців, що передують місяцю звернення.

5. Копія трудової книжки заявника.

6. Довідка про склад  сім’ї.

7. Копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною).

8. Для призначення допомоги на догляд - висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто отримувачем допомоги

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

10 днів з дня надходження останнього документу

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність правових підстав, надання неповного пакету документів, необхідних для призначення допомоги

   

Результат надання адміністративної послуги

Отримання допомоги готівкою через поштове відділення або на розрахунковий рахунок, вказаний у заяві про надання послуги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто уповноваженою особою


 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

18.04.2015

 

комментарии