Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1429441504


Заключение санитарно - эпидемиологической экспертизы для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Закон   України      «   Про адміністративні послуги»

Закону       України    «    Про забезпечення санітарного   та   епідемічного благополуччя населення»

Закон України « Про охорону атмосферного повітря» ^

Закон    України    «    Про регулювання містобудівельної діяльності»

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999р. №1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний наглвд в Україні» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999р. №343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (із змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03. 2002р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» (із змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808 « Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів що становлять підвищену екологічну небезпеку»

 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 19.06.1996р. № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», зареєстрований в Мінюсті України 24.07.1996р. за №379/1404 (із змінами) ДСП 201-97 «Державнїчганітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований в Мінюсті України 29.03.2006р. за №341/12215

   
   
   
   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Необхідність    отримання        Рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди  забруднюючих речовин   в атмосферне повітря

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява.

2.Довіреність (у випадку подачі заяви та документів уповноваженою особою).

3.   Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

4.Звіт  про  інвентаризацію  джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5.   Оцінка впливу викидів на стан атмосферного повітря з розрахунками розсіювання забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та найближчій житловій забудови.

6.Обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон.

7.Оцінка витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо організації, благоустрою та озеленення санітарно-захисних зон відповідно
до вимог чинного законодавства (для об'єктів, які не мають санітарно-захисних зон).

8.Результати проведення відомчого лабораторного контролю за станом атмосферного повітря з санітарно-гігієнічною оцінкою рівнів забруднення атмосфери найближчої житлової забудови в зоні впливу викидів об'єкта (за наявності).

Для новостворених джерел викидів (первинне утримання дозволу):

1.Заява.

2.Довіреність (у випадку подачі заяви та документів уповноваженою особою).

3.Пропозиція щодо отримання дозволу на викиди.

4.ОВНС.

5.Позитивний висновок комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи, -позитивні  висновки державної

санітарно-гігієнічної   та державної екологічної експертиз.

Примітка:

- заявник подає усі матеріали, документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії] завірений підписом та печаткою заявника);

надай   матеріали після проведення експертизи не повертаються.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт звернення (довірена особа) подає заяву та документи особисто або надсилає їх поштою

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 302 « Про затвердження порядку проведення та оплати робіт , пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ^ обліку підприємств , установ , організацій та громадян - підприємців , які отримали такі дозволи» - 15 календарних днів з дати надходження документів

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Відсутність   документів    перелічених у
розділі 9 інформаційної картки .

2.Виявлення в документах , поданих суб'єктом
господарювання , недостовірних відомостей .

   

Результат надання адміністративної послуги

Рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт звернення ( довірена особа) отримує Рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами   особисто або поштою


 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.

19.04.2015

 

комментарии