Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Выдача выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

Закони України

Статті  20, 23 Закону України «Про оцінку земель»

Акти Кабінету Міністрів України

Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 (пункт 8 Методики)

 

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (пункт 2-1 Методики)

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня  2011 р. № 835                  «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення 10-ї сесії Сиротинської селищної ради від 07.02.2003 № 3 «Про затвердження грошової оцінки земель Сиротинської селищної ради»;

Рішення 14-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.05.2003 № 3 «Про затвердження грошової оцінки сільськогосподарських земель населених пунктів Сєвєродонецької міської ради  за виключенням селищ Сиротине, Метьолкіне, Воронове»

 

Рішення 3-ої сесії Борівської селищної ради від 22.05.2003 № 67 «Про затвердження грошової оцінки земель Борівської селищної ради»;

Рішення 86-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 12.06.2014 № 3980 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісова Дача, села Воєводівка»

 

Рішення 89-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 25.09.2014 № 4119 «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради № 3980 від 12.06.2014 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісова Дача, села Воєводівка»

 

 

Рішення 90-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 14.10.2014 № 4131 «Про застосування інженерно-інфраструктурних факторів при виготовленні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Сєвєродонецьк»

   
   

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява юридичної або фізичної особи землевласника або землекористувача, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем);

графічний матеріал з зазначенням місцерозташування земельної ділянки,

копії правовстановлюючих документів на будівлі та споруди  - у разі наявності, у разі відсутності – рішення органу місцевого самоврядування; 

копія свідоцтва про Державну реєстрацію (для юридичних осіб),

копія паспорту, ідентифікаційного коду або копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Поштове відправлення, особисто або уповноваженою особою.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

Строк надання адміністративної послуги

Строк, що не перевищує семи робочих днів з дати надходження відповідної заяви до Управлінням Держземагентства у м. Сєвєродонецьку Луганської області 

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

2. Відсутність документації із землеустрою на земельну ділянку, або не відповідність її до вимог чинного земельного законодавства.

3. Наявність заборон або обмежень в наданні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або відмова у наданні витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Способи отримання відповіді (результату)

Поштове відправлення, особисто або уповноваженою особою


 

Зразок заяви ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Начальнику Управління

Держземагентства у м. Сєвєродонецьку

Луганської області

Шляхтич О.Б.

прізвище__________________________

ім’я_______________________________

по-батькові________________________

адреса проживання_________________

___________________________________

телефон___________________________

паспорт серія____№________________

реєстраційний номер_______________

громадянство______________________

 

Заява

 

Прошу надати адміністративну послугу з надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 20____ рік, під __________________________________________________________________________,

                                                               (вказати назву об`єкту згідно з документом на землю, якщо на період будівництва – вказати)

за адресою _______________________________________________________________.

                                                                (згідно з документом на землю)

Площа земельної ділянки _______________га.

     (згідно з документом на землю)

 

Додатки:

1. У разі, якщо земельна ділянка оформлена раніше:

- копія договору оренди землі, або державного акту на право власності (постійного користування), або документу, який підтверджує право на земельну ділянку;

- для фізичних осіб - підприємців – копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

2. У разі, якщо земельна ділянка знаходиться в стадії оформлення

 – оригінал землевпорядної документації (проект землеустрою, технічна документація із землеустрою або інша документація).

 

3. У разі, якщо земельна ділянка розташована на території

Сєвєродонецької міської ради додається топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500 з відображенням інженерно-інфраструктурних факторів (за наявності).

    

Заяву подано:

? - особисто

? - через представника: довіреність від ___________ №___________

 

___________                           _______________                         ______________________

 (дата)                                                    (підпис)                                (ПІБ заявника/представника

заявника)

Зразок заяви ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

Начальнику Управління

Держземагентства у м. Сєвєродонецьку

Луганської області

Шляхтич О.Б.

 

 

Заява

 

Прошу надати адміністративну послугу з надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 20____ рік, під _________________________________________________________________________,

                                                               (вказати назву об`єкту згідно з документом на землю, якщо на період будівництва – вказати)

за адресою ______________________________________________________________.

                                                                    (згідно з документом на землю)

Площа земельної ділянки _______________га.

     (згідно з документом на землю)

 

Додатки:

1. У разі, якщо земельна ділянка оформлена раніше:

- копія договору оренди землі, або державного акту на право власності (постійного користування), або документу, який підтверджує право на земельну ділянку;

- для юридичних осіб – копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

2. У разі, якщо земельна ділянка знаходиться в стадії оформлення

 – оригінал землевпорядної документації (проект землеустрою, технічна документація із землеустрою або інша документація).

 

3. У разі, якщо земельна ділянка розташована на території

Сєвєродонецької міської ради додається топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500 з відображенням інженерно-інфраструктурних факторів (за наявності).

 

 

 

     

______________                      ___________                               ______________

                    (Посада)                                         (підпис)                                                                  (ПІП)


 

Другая информация на справочном портале "СвС"

Уважаемый читатель. Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию этой страницы Справочного портала "СвС", или предложения, какая еще информация была бы Вам полезной, просьба написать об этом в окне для комментариев, расположенном ниже.
 

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»