Сегодня в Северодонецке

http://svsever.lg.ua/index.php?id=1431444611


Про справляння у I кварталі 2015 року рентної плати


источник: Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку
Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII „Про внесения змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" (далі - Закон № 71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якими окремі платежі трансформовано у рентну плату (далі - Плата).Базовий податковий (звітний) період для Плати дорівнює календарному кварталу (п. 257.1 ст. 257 Кодексу).
Станом на 17.04.2015 нова форма податкової декларації з Плати не затверджена.До затвердження нової форми податкової декларації з рентної плати рекомендовано платникам рентної плати залежно від об’єкта оподаткування звітуватися за формами, затвердженими наказами ДПА України від 24.12.2010 № 1011 „Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України" (далі - форма № 1011), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819, від 24,12.2010 № 1018 „Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України" (далі - форма № 1018), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 28/18766, та наказами Міністерства фінансів України від 17.09.2012 № 1000 „Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами" (далі - форма № 1000), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.10.2012 за № 1732/22044, від 21.12,2012 № 1403 ,Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655, від 21.12.2012 Щ 1404 „Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 172/22704.
Проте, форми №№ 1011, 1018 передбачають базовий податковий (звітний) період - календарний місяць.У зв’язку з цим до визначення для складання звітності нової форми податкової декларації з Плати пропонуємо рекомендувати платникам подати розрахунки за діючими формами №№ 1011, 1018 із зазначенням в рядку 1 „податковий період" цифру „3", що буде означати подання розрахунків за I квартал 2015 року із граничним строком подання 12.05.2015.
Граничним строком оплати та датою проведения нарахування до інтегрованих карток платників (ІКП) для таких розрахунків є 20 травня 2015 року.
При цьому при заповненні розрахунків платники мають дотримуватися наступних рекомендацій. Форма №1018:
- у рядку 2.1 „Нараховано збору усього за звітний місяць" розділу II необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;
- в колонці 2.1 „Вид документа (ліцензія або дозвіл)" розділу I вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні ресурси три рази, окремо січень, лютий, березень, у разі дії у відповідному місяці.
Форма №1011:
* у рядку 4 «Податкове зобов’язання за звітний період» розділу II необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;
* в рядку 3 „об’єкт оподаткування" Додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами та у рядку 6 „об’єкт оподаткування" Додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України зазначати об’єкт оподаткування за три місяці I кварталу цього року.
Слід зазначити, що подані платниками податків, зокрема в електронному вигляді, розрахунки за формами №№ 1011, 1018, по податковим (звітним) періодам січень-березень 2015 року не підлягають рознесенню до ІКП. Тому, збереженим у ЦБД 1С ,Додатковий блок" зазначеним розрахункам підрозділами приймання та обробки податкової звітності має бути присвоєний статус ,Історія подання" на підставі службових записок (із визначеним переліком таких розрахунків), наданих відповідальними за адміністрування податку підрозділами, згідно із резолюцією керівника (заступника керівника) контролюючого органу.
Згідно з п. 46.4 ст. 46 Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і мигну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації у паперовому вигляді, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з пояснениям мотивів його подання.
Щодо подання податкового розрахунку з рентної плати за видобування природного газу повідомляємо, що у зв’язку з тим, що фактична ціна реалізації для газу природного протягом звітного кварталу має тенденцію до змін (внаслідок щомісячного встановлення цін НКРЕКП), пропонуємо подавати до розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу 3 (три) додатки з відповідним розрахунком податкових зобов’язань по кожному місяцю звітного кварталу.
Водночас податковий розрахунок з рентної плати за видобування нафти та газового конденсату подається одним квартальним розрахунком у зв’язку з тим, що відповідно до п. 252.8 ст. 252 Кодексу фактична ціна реалізації для нафти та конденсату визначаеться за податковий (звітний) період станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.
Разом з тим Законом України від 02 березня 2015 року № 211-VIII „Про внесения змін до Податкового кодексу України" (далі - Закон № 211) змінено ставку Плати за користування надрами для видобування природного газу (що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 Кодексу), видобутого з покладів до 5000 метрів з 20 на 70 відсотків. Зміни набрали чинності з 1 квітня 2015 року.
Крім того, відповідно до Закону № 211 з 13.03.2015 набрали чинності такі зміни:
відмінено застосування до ставки Плати за користування надрами длявидобування залізної руди коефіцієнта, який дорівнює частці заліза утоварній продукції;
доповнено перелік коригуючих коефіцієнтів у п. 252.22 ст. 252 Кодексукоефіцієнтом у розмірі 0,55 (далі - Коефіцієнт).
Критерієм застосування Коефіцієнта визначено видобування платником запасів рриродного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 Кодексу, зі свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реестру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року.
Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку

комментарии