Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
» Выборы
версия для печати

ЦИК обратилась в полицию по подделке документов при замене членов Северодонецкой ТИК

Центральная избирательная комиссия приняла 27 ноября Постановление №590 «Об обращении в Главное управление Национальной полиции в Луганской области». В чем (если кратко) его суть. В период с 24 октября по 19 ноября в состав Северодонецкой городской избирательной комиссии путем замены были введены Ноженко С.В., Беленький В.И.  (от Радикальной партии), Попова А.С., Гречушкина Л.А., Михайлова А.Н. (от БПП «Солидарность»),  Соболь Л.И. (от партии «Наш край»), Абакумова Ю.А. (от УНП). В соответствии с законом подать представление о замене члена ТИК может только местная организация политической партии. А руководители местных организаций Радикальной партии Олега Ляшко Сафронова И.А., партии «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «СОЛИДАРНОСТЬ» Ященко Ю.М., политической партии «Наш Край» Зарецкий С.В., Украинской Народной Партии Костюк В.И. заявляют о том, что они не подписывали и не вносили в Центральную избирательную комиссию представления о замене членов Северодонецкого городского избирательной комиссии. Но на представлениях на замену стоят (или должны стоять) их фамилии. То есть речь может идти о подделке документов, ответственность за что предусмотрена статьей  358 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, для полиции обращение Центризбиркома вовсе не является чем-то новым, в полиции давно лежат заявления Урядова аналогичного содержания.

Полный текст Постановления ЦИК (на языке оригинала):

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

27 листопада 2015 року № 590

Про звернення до Головного управління Національної поліції в Луганській області

До Центральної виборчої комісії 23 та 24 листопада 2015 року факсимільним зв’язком надійшли звернення голови та заступника голови Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області (далі – Сєвєродонецька міська виборча комісія) Урядова О.О. та Постільги М.І. від 20 та 24 листопада 2015 року № 398 і № 399 відповідно, зареєстровані в Комісії за № 21-33/1-22349 та № 21-33/1-22618, у яких повідомляється про надходження до Сєвєродонецької міської виборчої комісії повідомлень керівників місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка Сафронової І.О., місцевої організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" Ященка Ю.М., місцевої організації Політичної партії "Наш Край" Зарецького С.В., місцевої організації Української Народної Партії Костюка В.І. про те, що вони не підписували та не вносили до Центральної виборчої комісії подань про заміну членів Сєвєродонецької міської виборчої комісії, на підставі яких до складу зазначеної виборчої комісії вносилися зміни в період з 24 жовтня до 19 листопада 2015 року.

 При цьому до звернення голови Сєвєродонецької міської виборчої комісії Урядова О.О. додано копію відповідного повідомлення голови Сєвєродонецької міської організації Української Народної Партії Костюка В.І.

Вивчивши вказані звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною четвертою статті 29 Закону України "Про місцеві вибори" повноваження члена відповідної територіальної виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Форми вказаних подань установлено постановою Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 236. Цією ж постановою Комісії також затверджено Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ.

Відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією форм подань про заміну членів територіальних виборчих комісій, які вносяться місцевими організаціями політичних партії до Центральної виборчої комісії, таке подання підписується керівником місцевої організації політичної партії, скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня та додатково скріплюється печаткою цієї політичної партії і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R). До подання може додаватися копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації політичної партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або нотаріально.

Постановою Центральної виборчої комісії від 24 жовтня 2015 року № 510 у зв’язку з внесенням місцевою організацією Радикальної партії Олега Ляшка подання про заміну члена Сєвєродонецької міської виборчої комісії достроково припинено повноваження члена цієї виборчої комісії Фурсо Н.В. та включено до її складу Ноженко С.В.

Постановою Центральної виборчої комісії від 2 листопада 2015 року № 521 у зв’язку з внесенням місцевою організацією ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" подань про заміну членів Сєвєродонецької міської виборчої комісії достроково припинено повноваження членів цієї виборчої комісії Подоляки Р.І., Алімова А.П., Слупської Г.В. та включено до її складу Попову А.С., Гречушкіну Л.О., Михайлова О.М.

Постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2015 року № 534 у зв’язку з внесенням місцевою організацією Політичної партії "Наш край" подання про заміну члена Сєвєродонецької міської виборчої комісії достроково припинено повноваження члена цієї виборчої комісії Молчанової О.О. та включено до її складу Соболь Л.І.

Постановою Центральної виборчої комісії від 13 листопада 2015 року № 564 у зв’язку з внесенням місцевою організацією Радикальної партії Олега Ляшка подання про заміну члена Сєвєродонецької міської виборчої комісії достроково припинено повноваження члена цієї виборчої комісії Вербицької Г.В. та включено до її складу Біленького В.І.

Постановою Центральної виборчої комісії від 19 листопада 2015 року № 576 у зв’язку з внесенням місцевою організацією Української Народної Партії подання про заміну члена Сєвєродонецької міської виборчої комісії достроково припинено повноваження члена цієї виборчої комісії Крохмаль Л.О. та включено до її складу Абакумову Ю.О.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія зазначає, що наведені у зверненнях голови та заступника голови Сєвєродонецької міської виборчої комісії Урядова О.О. та Постільги М.І. факти можуть свідчити про наявність у діях окремих осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію і захист виборчих прав громадян України.

Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України (частина друга статті 3 зазначеного Закону).

Здійснення перевірки викладених у зверненнях чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до будь-якого виду відповідальності не належить до повноважень Центральної виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Національну поліцію" завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності. Частиною першою статті 23 указаного Закону визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, згідно зі статтями 2, 23 Закону України "Про Національну поліцію", статтею 29 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 – 13, частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Головного управління Національної поліції в Луганській області та передати йому копії звернень голови та заступника голови Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області Урядова О.О. та Постільги М.І., а також копії подань місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка, місцевої організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", місцевої організації Політичної партії "Наш край", місцевої організації Української Народної Партії про заміну членів Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області, на підставі яких внесено зміни до складу вказаної виборчої комісії згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 24 жовтня 2015 року № 510, від 2 листопада 2015 року № 521, від 5 листопада 2015 року № 534, від 13 листопада 2015 року № 564, від 19 листопада 2015 року № 576, для проведення перевірки та у разі виявлення підстав вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

2. Копії цієї постанови надіслати Головному управлінню Національної поліції в Луганській області, Міністерству внутрішніх справ України, Сєвєродонецькій міській виборчій комісії Луганської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

2015.11.30 | fronda
Ну, допустим, - факт фальсификации документа подтвердится. (Хотя при имеющим место админдавлении - это вряд ли.)
Но, - допустим.
И, какие это будет иметь последствия: для для тех, - кто подделывал и, что существеннее - как это отразится на результатах выборов?


Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»