Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
Статьи
версия для печати

Проект Регламенту Сєвєродонецької міської ради VIІ скликання

Підготовлено ЛОВ ВГО КВУ

 

Проект Регламенту Сєвєродонецької міської ради VIІ скликання

 

Цей регламент відповідає Положенням Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншим законам України, Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецьк і визначає порядок роботи Сєвєродонецької міської ради VІІ скликання.

 

Глава 1. Загальні положення

 

Стаття 1.1. Рада – представницький орган територіальної громади

Сєвєродонецька міська рада (далі Рада) є органом місцевого самоврядування, єдиним органом представницької влади усього населення, діє вів імені і в інтересах територіальної громади міста Сєвєродонецька.

 

Стаття 1.2. Регламент

1. Регламент Ради (надалі - Регламент) встановлює порядок проведення першої сесії Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях Ради, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок проведення сесій, обрання секретаря міської ради, утворення виконкому, формування робочих органів Ради, питання депутатської етики тощо.

2. Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з процедурних питань.

3. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 1.3. Місце проведення пленарних засідань Ради

1. Чергова сесія Ради призначається, як правило, на останній четвер кожного місяця.

2. Пленарне засідання Ради проводяться у залі засідань Ради, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії. У приміщені, де проводиться пленарне засідання, вивішуються державний прапор України та прапор міста Сєвєродонецьк.

3. Для депутатів Ради під час пленарних засідань Ради в залі засідань, крім виїзного пленарного засідання Ради, відводяться місця за передніми столами, які відокремлені від інших міст у залі засідання. Ці місця не можуть бути зайняті іншими особами, крім депутатів.

4. Закріплення місць за кожним депутатом на весь період повноважень міської ради VIІ скликання затверджується рішенням сесії на основі пропозицій фракцій, депутатських груп та окремих депутатів.

5. Для запрошених осіб, які є доповідачами з питань порядку денного, призначається окремий перший стіл у залі засідання.

6. У випадку блокування роботи Ради чи інших дій, які роблять неможливим проведення засідання у залі засідань Ради, робота сесії переривається і продовжується в іншому приміщені, яке обирає головуючий на засіданні.

 

Стаття 1.4. Відкритість роботи Ради

1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій є відкритими окрім випадків, коли сесія чи комісія більшістю голосів приймає рішення про проведення закритої сесії чи засідання.

2. На відкриті засідання Ради чи засідання комісій запрошуються спеціалісти виконавчих органів Ради, питання компетенції яких розглядаються, акредитовані представники ЗМІ чи інститутів громадського суспільства, яким надається місце у сесійній залі шляхом установлення відповідної таблички на столах.

3. Право присутності будь-якого виборця на відкритому пленарному засіданні чи засіданні комісії може обмежено лише через відсутність вільних місць у сесійній залі чи у приміщені, де відбувається засідання постійної комісії.

4. Регулювання доступу до сесійної зали покладається на організаційний відділ міської ради.

5. Запрошені особи, акредитовані представники ЗМІ чи інститутів громадського суспільства, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію. Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам загальну інформацію про зареєстрованих на засіданні осіб.

6. Запрошені чи присутні без запрошення особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані стримуватися від проявлення емоцій. У разі невиконання цих вимог вони за розпорядженням головуючого на сесії можуть бути випроваджені із зали засідань.

 

Стаття 1.5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від присутніх про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання. На закритому пленарному засіданні не можуть розглядатися і прийматися акти нормативного характеру.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою обов’язковою. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань.

 

Стаття 1.6. Гласність та прозорість роботи Ради

1. Гласність роботи Ради забезпечується:

 • Он-лайн трансляцією пленарних засідань Ради (стрім-трансляція);
 • Оприлюдненням рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на офіційному сайті міської ради не пізніше 5-ти денного строку з дня їх прийняття;
 • Оприлюднення проектів рішень міської ради, що вносяться міським головою чи виконкомом міської ради на розгляд депутатів, не пізніше, ніж за 20 днів до дня сесії, на офіційному сайті міської ради;
 • Оприлюднення розпорядження про проведення чергової сесії та проекту порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, на офіційному сайті міської ради;
 • Оприлюднення протоколів пленарних засідань Ради та протоколів засідань постійних комісій на офіційному сайті міської ради; 
 • Оприлюднення на офіційному сайті міської ради депутатських запитів та депутатських звернень та відповідей на депутатські запити та депутатські звернення;
 • Проведенням щотижневих тематичних брифінгів міського голови та його заступників;
 • Забезпечення належних умов для роботи в міській раді акредитованих представників ЗМІ, включаючи запрошення на заходи та інформаційну підтримку прес-службою Ради.

2.  Прозорість роботи Ради забезпечується:

 • Опублікуванням на офіційному сайті міської ради інформації про депутатів міської ради, їх належність до депутатських фракцій та депутатських груп, контактні дані, відомості при здійснення депутатами особистого прийому виборців;
 • Опублікуванням на офіційному сайті міської ради інформації про персональний склад постійних комісій Ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;
 • Опублікуванням на офіційному сайті міської ради інформації про керівників виконавчих органів міської ради, відомостей при здійснення ними особистого прийому виборців.

 

Стаття 1.7. Мова пленарних засідань та засідань постійних комісій

Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться на українській і російській мовах.

 

 Глава 2. Сесія ради

 

Стаття 2.1. Сесійна форма роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2.  Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3.  В окремих випадках за рішенням Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

 

Стаття 2.2. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Сєвєродонецькою міською виборчою комісією.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії міська виборча комісія за участю працівників організаційного відділу здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії Ради відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях Ради новообраний міський голова.

4. Новообраний міський голова складає присягу перед територіальною громадою, текст якої є додатком до Регламенту, після чого пропонує депутатам прийняти рішення про визнання повноважень депутатів нового складу та новообраного міського голови.

5. Після затвердження повноважень депутатів нового складу новообраний міський голова пропонує сформувати порядок денний першої сесії міської ради. До порядку денного першої сесії можуть бути включені питання:

 • про затвердження Регламенту;
 • про обрання секретаря Ради;
 • про затвердження кількісного складу виконавчого комітету;
 • про затвердження персонального складу виконавчого комітету;
 • про затвердження списку постійних комісій міської ради;
 • про створення робочої групи з формування робочих органів Ради.

 

Стаття 2.3. Скликання чергової сесії Ради

1. Чергова сесія скликається міським головою як правило в останній четвер кожного місяця, але не рідше одного разу на квартал.

2. Про скликання чергової сесії видається розпорядження міського голови.

3. Інформація про скликання сесії, місце і час її проведення, а також питання, які пропонується винести на розгляд Ради, доводяться індивідуально до відома кожного депутата. Вона також оприлюднюється на офіційному Интернет-сайті Ради не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

 

Стаття 2.4. Скликання позачергової сесії Ради

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

2. Позачергова сесія скликається міським головою за своєю ініціативою, з ініціативи постійних комісій чи депутатів у кількості не менше ніж однією третиною від загального складу ради.

3. Пропозиції постійних комісій чи депутатів про скликання позачергової сесії надаються письмово міському голові з переліком питань, які виносяться на розгляд, з обґрунтуванням необхідності скликання сесії та з додаванням відповідних матеріалів (проектів рішень тощо).

4. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії, з зазначенням місця і часу її проведення, а також питань, які пропонується винести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше ніж за 3 дні до її проведення, а в виключних випадках – за один день.

5. Позачергова сесія скликається секретарем міської ради в порядку, визначеному п.4 цієї статті, якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 3 цієї статті.

6. Позачергова сесія скликається депутатами у кількості не менше третини від складу Ради, якщо секретар без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 5 цієї статті.

 

Стаття 2.5. Час проведення сесії

1. Пленарні засідання чергових сесій починаються о 9 годині і закінчуються не пізніше 18 години, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і годинну перерву на обід з 13 до 14, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

2. Час початку пленарних засідань позачергових сесій визначається розпорядженням міського голови.

3. Пленарне засідання може бути призупинене. Пропозиції про призупинення пленарного засідання вносяться головуючим, постійною комісією ради, депутатами. Рішення про час відновлення пленарного засідання приймається одночасно з прийняттям рішення про його призупинення.

 

Стаття 2.6. Підготовка питань для розгляду Радою

1. На розгляд Ради вносяться:

 • проекти рішень Ради;
 • депутатські запити.

На сесії можуть оголошуватися депутатські запитання.

2. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити міський голова, депутати міської ради, постійні комісії Ради, виконком, депутатські групи та фракції, загальні збори громадян за місцем проживання.

3. Проекти рішень, які вносяться міським головою чи виконкомом, розробляються виконавчими органами Ради відповідно до перспективних та поточних планів роботи Ради, вони мають бути оприлюднені на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж за 20 днів до дня їх розгляду Радою.

4. Для підготовки проектів найбільш важливих рішень, чи таких, що викликають особливий громадський інтерес, міський голова своїм розпорядженням може створити робочу групу. Такі проекти можуть оприлюднюватися у друкованих ЗМІ, по ним можуть проводитися обговорення на офіційному Інтернет-сайті Ради.

5. Проекти рішень Ради подаються в організаційний відділ Ради суб’єктами, визначеними у п.2 цієї статті, у друкованій (3 примірника) та електронній формах за формою, яка є додатком до Регламенту. До проекту рішення можуть додаватися додаткові матеріали: пояснювальні записки, обґрунтування, розрахунки, експертні висновки, результати обговорень тощо.

6. Попередній розгляд проектів рішення, поданих до Ради, включає розгляд їх департаментом по юридичним питанням та профільною постійною комісією Ради. У випадку, коли проект рішення відноситься до компетенції кількох постійних комісій, то проект розглядають усі ці комісії.

7. Для попереднього розгляду проект рішення і супроводжувальні матеріали передаються організаційним відділом до профільної комісії не пізніше, ніж за 3 дні до чергової сесії, а у разі надходження до організаційного відділу за 4 дні і пізніше – наступного після надходження дня.

8. У разі погодження проекту рішення керівники департаменту по юридичним питанням та постійної комісії візують проект рішення, у випадку заперечень проти проекту рішення надають письмово відповідний висновок. По окремих проектах постійна комісія може підготувати співдоповідь.

9. Проекти рішень, внесені депутатами, депутатськими фракціями та групами, зборами громадян за місцем проживання, попередньо розглядаються в профільних виконавчих органах Ради, в порядку, передбаченому п.7 цієї статті.

10. Попередній розгляд проектів рішень, поданих в організаційний відділ Ради, має відбутися не пізніше, ніж протягом трьох тижнів з дня подачі, але не пізніше дня, який передує дню проведення чергової сесії.

11. Після попереднього розгляду проектів рішень вони разом з висновками надаються в депутатські фракції – для обговорення та ознайомлення з проектами депутатів, що входять до фракцій.

12. Обов’язок щодо організації попереднього розгляду проектів рішення покладається на секретаря Ради.

 

Стаття 2.7. Проект порядку денного сесії

1. Проект порядку денного готує і вносить на сесію (на засідання постійних комісій та на пленарне засідання) міський голова.

2. До проекту порядку денного вносяться проекти рішень та депутатські запити, які надійшли до організаційного відділу Ради не пізніше, ніж за 11 днів до чергової сесії, чи не пізніше ніж за 3 дні до позачергової сесії Ради.

3. Проект порядку денного публікується на офіційному сайті міської ради разом з інформацією при призначення чергової чи позачергової сесії.

4.  Порядок денний закритої сесії підлягає оприлюдненню на загальних підставах.

 

Стаття 2.8. Відкриття сесії

1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, розпочинається за 30 хвилин до відкриття засідання міської ради.

2. Повторна реєстрація проводиться після перерви та перед кожним пленарним засіданням Ради.

3. Реєстрація може проводитись перед певним голосуванням, якщо таке процедурне рішення прийме Рада.

4. Реєстрацію проводять співробітники організаційного відділу Ради.

5. Перед початком сесії співробітник організаційного відділу Ради доповідає сесії про кількість депутатів, що зареєструвалися.

6. Міський голова (головуючий на сесії) відкриває сесію відповідно до частини дванадцятої статті 46 Закону «Про місцеве самоврядування», за умови реєстрації не менше 19 депутатів.

7. Зразу після відкриття сесії виконується гімн України.

8. За відсутності кворуму міський голова проголошує, що сесія не відбулася. Нова дата сесії призначається відповідно до статей 2.2., 2.3. Регламенту.

 

Стаття 2.9. Секретаріат сесії

1. На час проведення пленарного засідання Рада обирає відкритим голосуванням з числа депутатів секретаріат сесії. Пропозиції про кількісний та персональний склад вносяться головуючим. Про обрання секретаріату рада приймає процедурне протокольне рішення.

2. Секретаріат сесії організує ведення протоколу сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, оголошення, заяви, пропозиції і інші матеріали депутатів, організує роботу щодо звернень громадян, які надійшли на адресу сесії.

3. На секретаріат покладаються обов’язки лічильної комісії, за винятком обов’язків лічильної комісії для таємного голосування.

 

Стаття 2.10. Головуючий на сесії

1. Забезпечує виконання законодавчих актів України і цього Регламенту.

2. Керує засіданням ради, слідкує за додержанням кворуму сесії та прийнятого порядку її роботи.

3. Надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в послідовності їх заяв; в разі порушення Регламенту має право попередити і зупинити виступаючого.

4. Надає (за погодженням з депутатами) слово для виступу в дебатах з питання, що розглядається, особам, які не є депутатами, але подали в секретаріат записку про бажання виступити. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ.

5. В разі необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з Регламентом.

6. Може за погодженням з депутатами продовжити час для виступу, а також змінити черговість виступів з поясненням мотивів змін.

7. Оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії, порядку денного, передбаченого Регламентом.

8. Проводить голосування з питань порядку денного і оголошує його результати.

9. Дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії ради, робочим органам сесії, а також працівникам виконавчих органів ради.

10. При грубому порушенні порядку денного має право випровадити із зали засідань порушника, який не є депутатом.

11. Підписує протокол засідання сесії.

12. Організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами - з метою подолання розбіжностей і вирішення інших питань, які виникають в ході роботи сесії.

13. Сприяє духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, які розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

14. В кінці чергової сесії, після закінчення розгляду порядку денного, міський голова інформує депутатів про стан справ на території міста, про роботу ради, виконкому, як виконуються рішення попередньої сесії і з інших питань, а також відповідає на запитання депутатів. Дебати з цих повідомлень не відкриваються. На запитання і відповіді відводиться не більше 20 хвилин.

 

Стаття 2.11. Затвердження порядку денного

1. Головуючий на сесії ставить на голосування питання щодо прийняття за основу внесений ним проект порядку денного.

2. Головуючий на сесії інформує про депутатські запити, які надійшли до Ради пізніше, ніж за 11 днів до дня пленарного засідання, в порядку дати та часу надходження запитів.

3. Представники постійних комісій вносять пропозиції щодо виключення з порядку денного питання, які включені в прийнятий за основу проект, з обґрунтуванням, чому ці питання недоцільно розглядати. Вони ж вносять пропозиції щодо включення до порядку денного питання, які були опрацьовані в комісії і щодо розгляду яких на поточній сесії немає перешкод. Кожна така пропозиція голосується окремо.

4. Представники депутатських фракцій і груп вносять пропозиції щодо виключення з порядку денного питань, які включені в прийнятий за основу проект, з обґрунтуванням, чому ці питання недоцільно розглядати. Вони ж вносять пропозиції щодо включення до порядку денного питання, які були опрацьовані в депутатській фракції чи групі і щодо розгляду яких на поточній сесії немає перешкод. Кожна така пропозиція голосується окремо.

5. Депутати Ради вносять пропозиції щодо включення до порядку денного питання, які вони пропонують розглянути. Кожна така пропозиція голосується окремо.

6. Депутати вносять депутатські запити, які не було подані до початку пленарного засідання, розгляд депутатських запитів завершує порядок денний.

7. Головуючий на сесії ставить на голосування затвердження порядку денного в цілому.

8. Усі голосування при прийнятті порядку денного є процедурними.

9. Порядок денний сесії не може змінюватись після початку розгляду питань “по суті”.

 

Стаття 2.12. Обговорення питань порядку денного

1. Доповідачами з питань порядку денного, які внесені міським головою чи виконкомом, є профільний заступник міського голови, керуючий справами виконкому чи секретар Ради.

2. Доповідачами з питань, які внесені постійними комісіями, є визначені цими комісіями їх члени.

3. Доповідачами з питань, які внесені депутатськими фракціями чи групами, є визначені цими фракціями чи групами депутати.

4. Доповідачем з питання, яке внесене депутатом, є цей депутат.

5. Співвідповідачем може бути лише член постійної комісії – від цієї комісії.

6. Час для доповіді на сесіях надається в межах 10 хвилин, для співдоповіді до 8 хвилин.

7. Питання порядку денного розглядаються в черговості, в якій вони зазначені в затвердженому порядку денному.

8. Після доповіді та співдоповіді депутатам надається час на запитання. Час на одне запитання не має перевищувати 1 хвилину, одна відповідь на запитання має мати ту ж тривалість. Загальна тривалість запитань та відповідей за одним питанням порядку денного не має перевищувати 10 хвилин.

9. Головуючий оголошує дебати за питанням порядку денного, яке обговорюється і просить записатися на виступи. Формується список виступів у дебатах, згідно якого надається слово. Після початку дебатів список не продовжується, слово від одного до іншого депутата не передається, але від виступу у дебатах можна відмовитися. Тривалість виступів у дебатах не має перевищувати 3 хвилин, під час виступу депутат має зазначити, підтримує він проект рішення чи заперечує проти нього. Депутат також може запропонувати іншу редакцію рішення, запропонувати зміни до проекту рішення, запропонувати прийняти рішення частково, з зауваженнями тощо. Загальна тривалість дебатів з одного питання порядку денного не може перевищувати 20 хвилин.

10. Після вичерпання списку тих, хто записався на виступ в дебатах, чи сплину часу, який передбачався на дебати, доповідачу надається до 5 хвилин для заперечення проти висловлених поправок чи погодження з ними.

11. Після чого представники депутатських фракцій можуть використати по одній хвилині для виступу по мотивам голосування.

12. Заключний виступ тривалістю не більше 2 хвилин може мати головуючий на засіданні.

13. Після цього головуючий оголошує голосування з питання порядку денного.

 

Стаття 2.13. Порядок прийняття рішень

1. Проект рішення, що був внесений в Раду, голосується за основу більшістю від складу Ради. У випадку, якщо для прийняття такого рішення не вистачає голосів, проект вважається відхиленим. Цей проект може бути поданий знову на наступну сесію в порядку статті 2.6. Регламенту.

2. При наявності альтернативних проектів з одного питання, вони ставляться на голосування згідно з черговістю за датою подання, враховуються лише голоси «За». Прийнятим за основу вважається той проект, за який проголосувало більше депутатів, ніж за інші.

3. У разі прийняття проекту рішення за основу розглядаються поправки, які надійшли до секретаріату в письмовій формі, чи були висловлені під час дебатів. Кожна поправка голосується окремо в порядку надходження.

4. Перед голосуванням головуючий на вимогу автора поправки надає йому до 2 хвилин для аргументації.

5. Кількісні пропозиції голосуються в міру наростання. Пропозиції щодо дат голосуються від найбільш пізньої дати до найбільш ранньої.

6. Після голосування поправок проект голосується в цілому. У випадку, якщо при цьому голосуванні за проект проголосують менше, ніж 50%+1 голос, то Рада проводить процедурне голосування:

 • За повторне голосування (без проведення дебатів, але з виступами представників фракцій за мотивами голосування);
 • За відхилення проекту;
 • Про відкладення голосування за прийняття рішення в цілому на інший час.

 

Стаття 2.14. Порядок прийняття рішень по кількох питаннях одним голосуванням

1. За пропозицією постійної комісії Рада може застосувати схвальне прийняття рішення по кількох питаннях порядку денного одним голосуванням. Для цього представник постійної комісії зазначає питання, які були комісією опрацьовані до сесії і щодо яких комісія не має зауважень і рекомендує Раді їх схвалити.

2. Депутати особисто чи представники депутатських фракцій та груп можуть висловити вимогу про розгляд частини чи усіх таких питань окремо, в загальному порядку. Така вимога задовольняється без обговорення та голосувань. Стосовно решти питань, щодо яких такі вимоги не висловлювались, проводиться процедурне голосування про вирішення цих питань одним голосуванням.

3. Схвальне рішення про кількох питаннях порядку денного приймається одним відкритим голосуванням більшістю від складу Ради, при цьому доповідь і співдоповідь не робиться, а право депутатів на запитання та обговорення реалізується відповідно до статті 2.12. Регламенту.

4. У випадку, якщо при голосуванні схвальне рішення про кількох питаннях порядку денного не прийняте, вони розглядаються в загальному порядку.

 

Стаття 2.15. Порядок голосування

1. Кожний депутат голосує особисто, передача права голосу іншому депутату чи дистанційне чи відстрочене голосування не допускаються. При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і зобов’язаний подати його за пропозицію, проти чи утриматися при голосуванні.

2. Рішення з процедурних питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні. Таємне голосування з процедурних питань не застосовується.

3. Для прийняття актів нормативного характеру чи актів індивідуальної дії використовується виключно відкрите поіменне голосування більшістю від складу Ради. Таємне голосування для вирішення таких питань не застосовується.

4. При вирішенні кадрових питань застосовується відкрите поіменне голосування більшістю від складу, крім питань виборів секретаря Ради та припинення повноважень міського голови чи секретаря ради, коли відповідно до Закону застосовується таємне голосування.

5. Підрахунок голосів при відкритому голосування здійснює секретаріат сесії. Після кожного голосування секретаріат оголошує кількість голосів, поданих «За», «Проти» та тих, що утримались. Після чого головуючий оголошує, прийняте рішення чи відхилене.

6. Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосування здійснюється наступним чином: член секретаріату оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «За», «Проти» чи «Утримався». Іншій член секретаріату відмічає результати голосування депутата в журналі голосувань, підраховує та оголошує результати голосування. В протоколі пленарного засідання на підставі журналу голосувань щодо кожного голосування наводяться прізвища депутатів, що голосували «За», «Проти» чи «Утримались».

7. Для організації таємного голосування та підрахунку голосів зі складу депутатів відкритим голосуванням більшістю від присутніх депутатів обирається лічильна комісія. Кількісний та персональний склад комісії пропонують депутатські фракції чи групи, окремі депутати, головуючий на пленарному засіданні. Члени лічильної комісії мають бути з різних  депутатських фракцій.

8. Лічильна комісія вибирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висуваються до складу органів, які обираються, чи на посаду.

9. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на підставі діючого Регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

10. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за установленою нею формою і в певній кількості – по числу присутніх на засіданні депутатів. Бюлетені для таємного голосування повинні мати необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування мають бути зазначені слова «за» і «проти», та наведено місце для позначки. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

11. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії у відповідності до списку депутатів при представленні ними посвідчення депутата ради. Про видачу бюлетеня в списку робиться помітка. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом в кабіні чи кімнаті для таємного голосування шляхом зазначення позначки проти слів «За» чи «Проти». Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні посадових осіб - бюлетені, в яких поставлені більше однієї чи немає жодної позначки. Прізвища, дописані до бюлетеня, при підрахунку голосів не враховуються.

12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, який підписується усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування. Згідно з доповіддю лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

13. При виявленні помилок щодо порядку проведення голосування рішенням сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень під час голосування його результати визнаються недійсними.

 

Стаття 2.16. Перерва у пленарному засіданні

1. За ініціативою головуючого на пленарному засіданні, постійної комісії чи депутатської фракції у пленарному засіданні може бути зроблена перерва на визначений час.

2. Процедурне рішення про оголошення перерви у пленарному засіданні приймає Рада з зазначенням мети перерви: засідання постійних комісій, засідання депутатських фракцій, робота робочої групи тощо.

 

Стаття 2.17. Депутатські запити

1. Депутат ради, депутатська фракція, група, постійна комісія ради правомочні звернутись з запитом – дати офіційне пояснення чи викласти позицію з питань, які мають важливе значення для господарського і соціально-культурного будівництва міста до міського голови, виконавчого комітету, керівників інших органів ради.

2. Запит може бути внесений на розгляд сесії ради в письмовій чи усній формі.

3. Головуючий на сесії доводить запит до відома того органу чи посадової особи, до кого звернено запит. Орган чи посадова особа, до якого звернено запит, зобов’язані дати в семиденний строк письмову відповідь на запит.

 

Стаття 2.18. Закриття сесії Ради

1. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного – за виключенням тих питань, прийняття рішень по яким відкладено.

2. Останніми питаннями порядку денного на пленарному засіданні розглядають депутатські запити, по ним на сесії проводиться обговорення та можуть прийматися рішення.

3. Питання «Інше» як правило включається до порядку денного сесії, у цьому випадку заслуховуються депутатські запитання та відповіді на них, звернення до Ради, інформація про соціально-економічний стан міста тощо. Обговорення і прийняття рішень щодо питання порядку денного «Інше» не здійснюється.

4. Після заслуховування усієї інформації головуючий повідомляє, що порядок денний сесії вичерпаний, і вона вважається закритою. Голосування щодо закриття сесії не проводиться.

5. Сесія завершується виконанням державного гімну України.

 

Стаття 2.19. Протокол пленарного засідання Ради

1. Організаційним відділом міської ради після проведення пленарного засідання ради на основі рукописного протоколу секретаріату складається протокол пленарного засідання ради.

2. В протоколі сесії вказуються такі відомості:

 • Найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і час проведення сесії.
 • Число депутатів, обраних до ради; число присутніх і відсутніх депутатів.
 • Порядок денний сесії.
 • Прізвища та ініціали депутатів, які виступили, посади та прізвище інших осіб, що виступали, прізвища депутатів, які внесли запити.
 • Перелік усіх прийнятих рішень з зазначенням числа голосів, які надані «За» чи «Проти» («Утримався») цих рішень та прізвищ депутатів, які голосували «За», «Проти» чи «Утримався».
 • Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, про припинення дебатів і прийняття до відома довідок, заяв і т.п.) з результатами голосування.

3. До протоколу сесії додаються:

 • Рішення, які прийняті радою.
 • Письмові запити депутатів.
 • Письмові зауваження депутатів і пропозиції депутатів, які передані головуючому на сесії.
 • Письмові інформації органів виконавчої влади, подані депутатам на сесії.
 • Список реєстрації депутатів.
 • Список реєстрації запрошених осіб.

4. Протокол сесії ради оформлюється в місячний термін в одному екземплярі. Він підписується міським головою чи головуючим на сесії та скріплюється гербовою печаткою.

5. За достовірність запису в протоколі, своєчасність оформлення протоколу та інших матеріалів сесії несе відповідальність секретар ради. Оригінали протоколів сесій та документи сесій протягом встановленого терміну (термін дії поточного скликання) зберігаються в організаційному відділі міської ради, а потім здаються до міського архіву на постійне зберігання.

6. Сканкопія протоколу сесії оприлюднюється на офіційному сайті міської ради

 

Стаття 2.20. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на пленарному засіданні Ради, повинні, як правило, мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

2. На пленарному засіданні Ради депутат та міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення міським головою, секретар ради має право попередити міського голову про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

3.  Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

5. Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

6. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, може вимагати від запрошеної або присутньої особи залишити зал до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

7. Депутат Ради зобов’язаний приймати участь у роботі пленарних засідань, в роботі постійних комісій, в роботі тимчасових контрольних комісій, до складу яких обраний. Про відсутність депутата без поважних причин, секретар Ради повинен інформувати виборців через місцеві засоби масової інформації.

 

Глава 3. Міський голова, секретар Ради, виконавчий комітет

 

Стаття 3.1. Обрання міського голови

1. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні першій сесії Ради відповідного рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови повноваження його здійснює секретар міської ради.

 

Стаття 3.2. Компетенція міського голови:

1. Забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України.

2. Організує в межах, визначених законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету, головує на їх засіданнях.

3. Підписує рішення ради та виконавчого комітету.

4. Вносить на розгляд ради кандидатуру секретаря Ради.

5. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету.

6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради.

7. Здійснює керівництво апаратом ради, призначає відповідно до закону на посади заступників міського голови, керівників виконавчих органів, підписує контракти з керівниками комунальних підприємств.

8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради.

9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджети та звіти про їх виконання.

10. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

11. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету.

12. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (в тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

13. Представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

14. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження ради та її органів.

15. Укладає від імені ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

16. Веде особистий прийом громадян.

17. Забезпечує на території ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

18. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Стаття 3.3. Обрання секретаря міської ради

1. Секретар міської ради обирається Радою за пропозицією міського голови з числа депутатів Ради на строк її повноважень та працює в раді на постійній основі. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

2. Вибори секретаря міської ради здійснюються шляхом таємного голосування. Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості депутатів.

3. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради – якщо за рішення таємно проголосувало більше половини від загальної кількості складу ради.

4. Достроково можуть бути припинені повноваження секретаря ради за власним бажанням.

5. Про дострокове припинення повноважень секретаря ради сесія ради приймає відповідне рішення.

 

Стаття 3.4. Повноваження секретаря міської ради

1. Скликає сесії у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених цією ж статтею Закону.

2. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради.

3. Сприяє депутатам ради у здійснені їх повноважень.

4. Організує, за дорученням ради, відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів місцевого самоврядування.

5. Головує на пленарному засіданні сесії, скликаної міським головою у випадках, коли міський голова не може бути присутнім на цьому засіданні.

6. Вирішує, за дорученням міського голови, інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Стаття 3.5. Порядок формування виконавчого комітету

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада за поданням міського голови, до затвердження Радою кількісного складу виконавчого комітету персональний склад не розглядається.

2. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, інших членів виконавчого комітету. Заступник міського голови не обов’язково має бути членом виконавчого комітету.

3. Міський голова представляє на розгляд ради персональний склад виконавчого комітету і ставить його на індикативне голосування.

4. Депутати проводять обговорення кандидатур, запропонованих міським головою до складу виконавчого комітету, окрім тих, хто є членами виконкому за посадою (міський голова та секретар Ради). Під час обговорення депутати аргументують підтримку запропонованих кандидатур чи заперечення проти них.

5. Кандидату до складу виконкому, стосовно якого у депутатів є заперечення, надається право виступити на сесії.

6. Кандидатури, стосовно яких депутати висловили заперечення, ставляться на голосування щодо включення їх до складу виконавчого комітету окремо. Кандидати, які не набрали більшості голосів від складу Ради, вражаються відхиленими.

7. По завершенню обговорення голосується рішення про утворення виконавчого комітету у складі тих кандидатів, які не були відхилені.

8. Інші кандидатури до складу виконавчого комітету замість відхилених міський голова пропонує на наступній сесії, розгляд їх відбувається в порядку пунктів 4-6 цієї статті.

9. Формування виконавчого комітету завершується, коли до складу виконкому Рада обере кількість членів, яка дорівнює кількісному складу виконкому, визначеному Радою.

10. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Глава 4. Постійні комісії міської ради та тимчасові контрольні комісії

 

Стаття 4.1. Створення постійних комісій

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради її виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами.

2. Постійні комісії створюються на другій сесії Ради (другому пленарному засіданні першої сесії) на строк її повноважень. В разі необхідності Рада може змінити перелік, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій. Чисельний склад постійних комісій приймається рішенням Ради, але не менше ніж 5 депутатів, враховуючи пропорційний принцип представництва від політичних партій та фракцій.

3. Постійні комісії формуються в такій послідовності:

 • Рада визначає перелік постійних комісій;
 • Рада обирає голів постійних комісій;
 • Рада формує персональний склад постійних комісій.

4. Для підготовки пропозицій щодо складу постійних комісій на першій сесії Ради створюється робоча група з депутатів Ради.

5. Після затвердження Радою персонального складу постійна комісія обирає заступника голови і секретаря комісії. Пропозиції щодо заступника і секретаря вносить голова комісії. Рішення вважаються прийнятими, якщо з ними погодилась більшість членів  комісії. Голосування з усіх питань створення комісій проводиться відкрито.

 

Стаття 4.2. Організація роботи постійних комісій

1. Голова постійної комісії:

 • Організує роботу комісії;
 • Скликає і веде засідання комісії;
 • Пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних матеріалів до засідань;
 • Дає доручення членам комісії, викликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;
 • Запрошує для участі в засіданнях комісій представників державних органів, громадських організацій, спеціалістів, учених;
 • Представляє комісію у відносинах з державними і громадськими органами і організаціями, депутатами ради, підприємствами, закладами, організаціями і громадянами;
 • Організує роботу щодо виконання рішень комісії;
 • Інформує міського голову про розгляд питань, а також про заходи, які прийняті щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • Інформує членів комісії і інших депутатів про хід виконання рішень і розгляду її рекомендацій.

2. Заступник голови постійної комісії:

 • Виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;
 • Виконує обов’язки голови чи секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

 • Організує ведення протоколу засідання постійної комісії;
 • Веде діловодство постійної комісії;
 • Організує роботу щодо підготовки матеріалів на засідання комісії;
 • Забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;
 • Повідомляє членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

4. Засідання постійних комісій скликаються у разі потреби і можуть проводитись як в дні проведення сесій ради, так і в період між ними. Про дні і час проведення засідань рішення приймають самі комісії. Засідання комісії правомочне, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів комісії від загального складу. В разі неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

5. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Питання, які відносяться до компетенції декількох постійних комісій, розглядаються комісіями спільно з прийняттям спільного рішення. Голосування на спільному засіданні проводиться по комісіях окремо. Рішення вважається прийнятим, якщо в кожній комісії воно отримало більшість голосів. При розходженні думок комісій створюється узгоджувальна комісія, яка виробляє узгоджувальний варіант рішення. Якщо комісії не приходять до спільного рішення, вони готують кожна своє рішення окремо.

6. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не одержали підтримки комісії, може внести їх в письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

7. Рішення, висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою чи його заступником. Рішення, висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій. Протоколи засідань постійних комісій підписуються головою комісії і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій. Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах комісії, а по закінченні терміну дії ради здаються до міського архіву на постійне зберігання.

8. Протоколи засідань постійних комісій оприлюднюються на офіційному сайті Ради.

9. Розгляд проектів рішень ради з питань містобудування та землевпорядкування на засіданнях постійних комісій в обов’язковому порядку проводиться за участю відповідного фахівця.

 

Стаття 4.3. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний за рішенням Ради, за його власним проханням, а також у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді чи з інших обставин, які роблять неможливим виконання ним своїх обов’язків.

2. Пропозиції щодо відкликання голови постійної комісії вносяться:

 • Головою комісії за власною заявою.
 • Міським головою.
 • За рішенням відповідної постійної комісії.
 • Не менш ніж однією третиною від загального складу депутатів Ради, згідно з їх письмовими заявами.

3. Рішення Ради щодо відкликання голови постійної комісії повинно мати відомості про причини відкликання. В разі відкликання голови постійної комісії він залишається членом своєї комісії, якщо Радою не прийнято іншого рішення.

4. Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Постійні депутатські комісії подають пропозиції міському голові щодо доцільності призначення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, заохочення керівників та заступників керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери діяльності відповідних постійних комісій.

 

Стаття 4.4.Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 5. Депутатські фракції та групи

 

Стаття 5.1. Створення депутатських фракцій і груп

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи чисельністю не менше 5 депутатів.

2. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад.

3. Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу депутатських фракцій та груп.

4. Порядок роботи депутатської фракції та групи здійснюється в рамках діючого законодавства.

 

Стаття 5.2. Реєстрація депутатських фракцій і груп

1. Для реєстрації депутатської фракції (групи) головуючому на сесії подається підписана головою фракції чи групи заява про створення фракції (групи), її назва, мета, прізвища осіб, яким доручено представляти фракцію чи групу в Раді. До заяви додається список фракції (групи) з особистими підписами депутатів.

2. Головуючий під час пленарного засідання доводить до відома депутатів  інформацію про створення депутатської фракції (групи) і про її склад. З цього моменту фракція, група вважається зареєстрованою.

3. При зменшенні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності (ст. 5.1. Регламенту) група оголошується розпущеною.

 

Стаття 5.3. Права депутатських фракцій і груп

1. Зареєстрована фракція (група) має право виступати на сесії з усіх обговорюваних питань.

2. Виступаючий від фракції (групи) призначається самою фракцією (групою) і про це робиться заява до секретаріату.

3. Депутатська фракція (група) не мають права виступати від імені міської ради.

 

Прикінцеві положення

1. Діяльність депутатів міської ради забезпечується організаційним відділом міської ради.

2. Рада має право вносити зміни і доповнення до Регламенту виключно на пленарному засіданні більшістю голосів від складу Ради.

3. Пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту вносяться депутатами у вигляді проекту рішення Ради про внесення змін до Регламенту.

4. Внесення змін до Регламенти у випадку, якщо це питання не внесене до порядку денного сесії, не допускається.

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»