Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Для обсуждения: новая программа содействия деятельности ОСМД

Управление жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект решения о внесении изменений в «Городскую программу содействия деятельности ОСМД, этот проект будет вынесен на рассмотрение 52-й сессии городского совета. Проект предоставлен редакция «СвС» в порядке ст. 15 закона Украины «О доступе к публичной информации», публикуем его и призывает северодончан принять участие в его обсуждении.

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________________  (_______________________) сесія                                            

РІШЕННЯ № ______

„___” жовтня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про внесення змін до «Міської цільової

Програми сприяння діяльності об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків

на території міста Сєвєродонецька на 2018 - 2019 роки» 

Керуючись Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду,  спрямування їх на створення сприятливого та комфортного для мешканців міста житла, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Міської цільової Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2018 - 2019 роки» шляхом викладення її у новій редакції (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників   багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2018 - 2019 роки» у першому кварталі 2020 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим  та торгівельним обслуговуванням.

 

Міський голова                                                     В.В.Казаков

Підготував:

Начальник УЖКГ                                                   А.А. Ковалевський

Додаток

до рішення п’ятдесят другої (позачергової)

сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого

 скликання від «16» жовтня 2018р. № ____

Міська цільова

ПРОГРАМА

сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька

на 2018 – 2019 роки

ЗМІСТ

1. Паспорт Програми.

2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма.

3. Мета Програми.

4. Строки та напрями фінансування.

5. Механізм реалізації програми.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми.

7. Ресурсне забезпечення програми.

8. Організація контролю за ходом виконання програми.

9. Очікувані результати.

Додаток 1.

1. Паспорт Програми.

1

Ініціатор розроблення Програми

Сєвєродонецька міська рада

 

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження міського голови № 479 від 14 вересня 2017 року «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік»

3

Розробник Програми

Управління житлово - комунального господарства  міської ради

4

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлово - комунального господарства міської ради

5

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління житлово - комунального господарства міської ради

6

Учасники Програми

Управління житлово - комунального господарства міської ради, ОСББ міста, інші зацікавлені партнери

7

Мета програми

Покращення стану житлового фонду ОСББ

8

Термін реалізації Програми

2018-2019р.

8.1

Етапи виконання Програми

Два

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 Коштів міського бюджету 14685,00 тис.грн., в т.ч.:

2018 рік – 7685,00 тис.грн;

2019 рік – 7000,00 тис.грн.

 

У тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

14685,00 тис.грн.

9.2

коштів інших джерел

 кошти ОСББ відповідно до розділу № 5 Програми, інші залучені кошти   

9.3

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, інші бюджети залучених партнерів

10

Очікувані результати

Створення умов для безпечного та комфортного проживання у житлових будинках

11

Контроль за виконанням

Управління житлово - комунального господарства міської ради

2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Реформування у житлово-комунальній сфері виявило низку проблем, одною з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. У свою чергу приватизація житлового фонду (частка приватизованого житлового фонду у м. Сєвєродонецьк складає 93%) призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до своєї власності, які безоплатно отримавши житло, знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.

Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання житлово-комунальних послуг свідчать про те, що проблеми необхідно вирішувати шляхом формування та стимулювання ефективного власника житла. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації та підвищення енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, є об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників приміщень на володіння та користування спільним майном, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння співвласникам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

Громадяни, які взяли у свої руки управління  будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний внесок у благоустрій міста і  вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. Зі сторони міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та заходи з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі ОСББ.

На даний час в м. Сєвєродонецьк активно функціонують 57 ОСББ, які створені на базі 88 житлових будинків, що становить 10,9 % від всього житлового фонду багатоквартирних житлових будинків.

Допомога із міського бюджету необхідна як в реалізації першочергових заходів капітального ремонту, так і у випадку участі ОСББ у  впровадженні проектів за рахунок коштів Державного бюджету або міжнародних фондів на умовах співфінансування.

Найбільш дієвими способами заохочення мешканців до створення ОСББ є:

- надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт капітального характеру для потреб будинку, що реалізується виділенням коштів з державного і міського бюджетів;

-  відшкодування з міського бюджету для ОСББ відсоткових ставок за залученими кредитами;

- проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі ОСББ;

- організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об’єднань;

- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

3. Мета Програми

3.1. Метою Програми є стимулювання утворення ОСББ та надання допомоги в забезпеченні їх ефективної діяльності.

3.2. Програма спрямована на виконання таких завдань:

- проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних навчань, тренінгів та семінарів;

-  надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання  типових зразків установчих та реєстраційних документів,  участь працівників сектору розвитку ОСББ, реформування та економічного аналізу в роботі установчих зборів, проведення обстежень технічного стану  під час передачі будинків ОСББ; участь у зборах з визначення пріоритетних видів робіт капітального ремонту;

-  підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом;

- забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ;

- допомога об’єднанням у визначенні технічного стану будинків ;

-  співфінансування з міського бюджету робіт з ремонту будинків, у яких створено ОСББ;

- відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами для ОСББ;

- сприяння залученню коштів Державного бюджету, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій.

4. Строки та напрями фінансування

Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення. Строк виконання Програми розрахований на 2 роки.

Кошти міського бюджету, призначені для  сприяння діяльності ОСББ, у рамках цієї Програми можуть використовуватися  на:

 - інформаційно-освітні заходи: друк буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, встановлення біг-бордів, створення відеофільмів;

- виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території, технічного паспорта будинку ОСББ, технічної документації: інвентарної справи (у разі її відсутності та неможливості відновлення, за рахунок попереднього балансоутримувача) тощо;

- організацію навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) для керівників ОСББ та працівників виконавчих органів міської ради, участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах  з обміну досвідом;

- проведення на умовах співфінансування  ремонту конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку: ремонт покрівлі, інженерних мереж, ліфтів (Можливо проведення ремонту та проведення експертно-технічного обстеження без співфінансування на розгляд УЖКГ м. Сєвєродонецька, силами КП «Сєвєродонецькліфт». Але об’єкти ліфтового господарства беруться на підставі інформації КП «Сєвєродонецькліфт», яка надається до УЖКГ м. Сєвєродонецька. У такому випадку ОСББ повинно підготовити відповідний пакет документів, без співфінансування.), встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків тощо;

- співфінансування міським бюджетом проектів по термомодернізації будинків, впровадження енергоефективних заходів.

У разі аварійної ситуації на ліфтовому господарстві ОСББ, допускається здійснення ремонтних робіт без співфінансування силами КП «Сєвєродонецькліфт» за рахунок фінансування за даною Програмою. Але дане рішення приймається комісійно УЖКГ м. Сєвєродонецька. До складу комісії входять представники УЖКГ м. Сєвєродонецька, КП «Сєвєродонецькліфт» та уповноважений представник ОСББ на якому відбулась аварійна ситуація. Фінансування за даним напрямом допускається не більш 100 000,00 гривень на рік.

5.  Механізм реалізації Програми

Відбір та затвердження проектів співфінансування покладається на конкурсну комісію (надалі Конкурсна комісія). Склад Конкурсної комісії та Положення про неї затверджуються міської радою.

Конкурсна комісія оцінює проекти і проводить їх ранжування для фінансування. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад, рівень участі ОСББ у фінансуванні проекту, тобто відсоткову участь у співфінансуванні, якість пропозиції, значимість впливу на якість життя населення, пріоритетність виду ремонту, вартості впроваджуваного заходу на 1м2 загальної площі будинку, енергоефективність, тощо) та прозорості. Таким чином, забезпечується висока якість проекту та відповідальність партнерів щодо його гідного впровадження.

Для участі в реалізації заходів Програми ОСББ на загальних зборах або зборах правління (відповідно до статутів) за участю представників Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (надалі УЖКГ) затверджує рішення щодо пріоритетних і найбільш необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в будинку та на прибудинковій території, і розмірів необхідного  співфінансування

УЖКГ надає допомогу ОСББ у формуванні критеріїв для реалізації проектів, у підготовці пропозиції для подання на розгляд Конкурсної комісії, у проведенні відбору виконавців робіт.

ОСББ надають пакет документів до УЖКГ, яке їх накопичує, оцінює на предмет закінченості та якості, за необхідністю проводить оглядовий візит запропонованих об’єктів впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати співфінансування.

Пакет документів ОСББ складається з:

1. Листа - заявки ОСББ на участь у Програмі, у якому зазначає інформацію про проект ОСББ:

            - назва вулиці, № будинку;

            - назва ОСББ; 

            - дата створення;

            - загальна кількість квартир, загальна площа будинку, кількість проживаючих мешканців та співвласників житлових та нежитлових приміщень;

              - вплив запланованих заходів на енергоефективність будинку, очікуваний результат;

    - опис, склад та зміст проектно-кошторисної документації (у разі вимоги УЖКГ).

          2.Копії Статуту ОСББ.

          3.Копії Свідоцтво про реєстрацію ОСББ.

4.Інформації щодо зібраних колективних коштів, необхідних для співфінансування  проекту ОСББ з наданням гарантій про співфінансування проекту з боку ОСББ.

5.Акту передачі будинку до ОСББ або акт передачі технічної документації (у разі наявності).

6.Довідки з банку про стан розрахункового рахунку ОСББ.

7.Протоколу засідання  загальних зборів або зборів правління ОСББ за формою, наведеною в додатку № 1 Програми.

8.Інформації про реєстрацію ОСББ на порталі електронних торгів.

9.Проектно-кошторисної  документації (за вимогою УЖКГ).

10. Іншого.

Пакет документів супроводжується описом, який підписується Головою ОСББ або управляючим. Всі документи надаються в довільної формі, крім затверджених за окремими процедурами.

 

Після вивчення пропозицій та отримання повного та відповідного пакета документів, УЖКГ готує висновок у довільній формі та передає до Конкурсної комісії. Про початок та закінчення прийому документів на Конкурс, УЖКГ повідомляє потенційних учасників зручним для себе способом в строки на свій розсуд. Відповідальність за повноту, комплектність, відповідність діючому законодавству та інше, несуть керівники ОСББ та особи, які надають документацію на Конкурс.

 

Конкурсна комісія здійснює відбір проектів в межах коштів, передбачених на поточний рік Програмою.

Відбір проектів здійснюється за наступними критеріями:

     -    впровадження проектів для будинків та прибудинкових територій, що перебувають в експлуатації більше 10 років;

     - змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій, ступінь покращення технічних характеристик об’єктів;

 • реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;
 • очікуваний довгостроковий ефект;
 • спрямованість на вирішення актуальних проблем ОСББ;
 • ступінь співфінансування проекту зі сторони ОСББ; 
 • відсутність заборгованості ОСББ перед підрозділами та підприємствами Сєвєродонецької міської влади;
 • залучення додаткових джерел фінансування.

Відібрані пропозиції разом із протоколом засідання Конкурсної комісії передаються в УЖКГ для підготовки бюджетного запиту. У випадку, якщо Конкурсна комісія у строк до 1 серпня не здійснить відбір пропозицій, то відбір здійснює УЖКГ за визначеними вищі критеріями.

 

Не пізніше 15 серпня УЖКГ подає до фінуправління бюджетний запит та до міської ради проект рішення про затвердження переліку відібраних пропозицій та їх фінансування.

Міська рада своїм рішенням затверджує перелік відібраних пропозицій та приймає рішення про їх фінансування з міського бюджету.

Для отримання фінансування ОСББ необхідно відкрити рахунок в Державному казначействі України та надати в УЖКГ наступний пакет документів:

 1. лист – запит на фінансування (в довільній формі);
 2. звіт про проведені електронні торги або про реєстрацію договору( у разі необхідності за вимогою УЖКГ), при проведенні електронних торгів або здійснення допорогової закупівлі, ОСББ враховує кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт або/та послуг, які запропонує УЖКГ, крім випадків коли вартість предмета закупівлі менш 50 тисяч гривень;

3) копію Договору з виконавцями робіт;

4) копію платіжного доручення про перерахунок внеску ОСББ на рахунок виконавця робіт.

В 2018 році одержувачем коштів для реалізації заходів «Міської цільової Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2018-2019 року» є КП «ЄАДСС» (без співфінансування), яке укладає договори з виконавцями робіт за листами-зверненнями ОСББ. Акти виконаних робіт підписуються КП «ЄАДСС» за погодженням ОСББ. Після виконання робіт міська рада передає їх ОСББ.

Після завершення передбачених проектом робіт ОСББ необхідно надати УЖКГ остаточний звіт про використання коштів, а саме:

1) акти виконаних робіт на суму виділених бюджетних  коштів та коштів, сплачених об’єднанням (співфінансування);

2) звіт про інформування співвласників будинку про хід реалізації Програми, суму затрачених коштів, частку кожного співвласника тощо.

 

Фінансування з міського бюджету окремого будинку ОСББ здійснюється в межах затвердженої Програми не більше одного разу.  (ОСББ які раніше приймали участь в Програмах підтримки ОСББ, але не здали повний комплект документів до УЖКГ, не допускаються до участі в Програмі) Допускається закінчення окремих видів робіт, передбачених в проекті та розглянутих Конкурсною комісією, в  році,  наступному за тим, в якому виконувалися основні об’єми  робіт, передбачені проектом. Для цього УЖКГ готує запит до бюджету  на наступний рік.

 

У разі виникнення аварійних ситуацій, які  можуть вплинути на безпечну експлуатацію будинку, або у разі визнання його таким, що має істотне значення для міста, ОСББ можуть приймати участь в заходах даної Програми без дотримання обмеження - “не більше одного разу”.

Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї Програми ОСББ може приймати участь у інших програмах.

Після реалізації проекту виконані поліпшення є невід’ємною частиною спільного майна власників будинку, які  повинні забезпечити його подальше утримання та збереження.           

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми

6.1. УЖКГ організовує навчання, семінари і тренінги з метою розбудови інституційного і технічного потенціалу керівників ОСББ з питань управління місцевими проектами.

6.2. Тематика заходів:

 • поінформованість громадськості про діяльність міської програми сприяння діяльності ОСББ і умови співпраці за нею;
 • поінформованість про виділення з міського бюджету коштів на реалізацію проектів ОСББ;
 • залучення позабюджетних коштів у розвиток територіальної громади;

- участь проектів ОСББ у державних та міжнародних програмах фінансування.

6.3. УЖКГ організовує та проводить оглядові візити з метою поширення інформації про заходи Програми як для представників ЗМІ, так і для керівників новостворених ОСББ, спонсорів, потенційних учасників.

Оглядовий візит допомагає:

 • сформувати в учасників оглядового візиту загальне уявлення про впровадження Програми, особливо для новостворених ОСББ;
 • покращити результати впровадження Програми, продемонструвати ефективність її заходів, засвідчити громаді та співвласникам житла про віддачу від їхніх вкладень;
 • отримати підтримку від громади, спонсорів, органів влади, ЗМІ, підприємців,  тощо.
 • залучити інші ОСББ до участі в Програмі.

7.Ресурсне забезпечення програми

          Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

          На 2018 рік планується фінансування в обсязі 7685,0 тис. грн., в тому числі:

 • кошти місцевого бюджету – 7685,0 тис. грн,
 • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
 • інші кошти – 0 тис. грн.

На 2019 рік планується фінансування в обсязі 7000,0 тис. грн., в тому числі:

 • кошти місцевого бюджету – 7000,0 тис. грн,
 • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
 • інші кошти – 0 тис. грн.

В 2016 році фінансування аналогічних заходів здійснено на суму 581,0 тис. грн.

На 2017 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 6100,0 тис. грн., інші кошти – 0 тис. грн.

8. Організація контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

 В ході фінансування та реалізації проекту УЖКГ міської ради надає консультаційну допомогу,  здійснює нагляд та контроль за додержанням діючого законодавства України, та виконанням даної Програми в розрізі подання повного комплекту необхідної документації.

При проведенні електронних торгів або здійснення допорогової закупівлі, ОСББ враховує кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт або/та послуг, які запропонує Управління житлово-комунального господарства, крім випадків коли вартість предмета закупівлі менш 50 тисяч гривень. Управління житлово-комунального господарства також має право встановити для ОСББ, які перемогли в Конкурсі, виконавця послуг з технічного нагляду.

На кожному етапі виконання робіт Конкурсна комісія або Управління житлово-комунального господарства, має право перевірити хід робіт, їх відповідність затвердженому проекту, та у разі порушення умов Програми припинити її дію.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється ОСББ та представниками громадських організацій.

9.  Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме поліпшенню стану житлового фонду ОСББ та залученню населення до створення нових ОСББ.

Очікувані результати Програми:

 1. Короткотривалі:

          -  підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ОСББ;

          -  підвищення свідомості та згуртованості громадян, залучення їх до вирішення місцевих проблем;

          -  реалізація місцевих соціально-економічних проектів;

2.  Довготермінові:                                                                                          

          -  реалізація принципів сталого розвитку;

     - розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та               громади);

     - дотримання прозорості та звітності використання бюджетних, залучених та громадських коштів;

           -  покращення якості життя громад;

           -  підвищення енергоефективності будинків.

3.  Мультиплікаційний ефект:

           -  поширення досвіду сталого розвитку громад;

           -  активізація громадян у вирішенні власних проблем.

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік

заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Інформаційно-

освітні заходи

Друк буклетів та методичної літератури,

інформаційних матеріалів, створення фотоматеріалів

2018-2019

УЖКГ

Міський

бюджет,

інші

джерела

 

 

 

 

І етап: 2018 р.

      10,0

ІІ етап: 2019 р.

       10,0

Популяризація

ОСББ

 

 

 

 

 

 

 

2

Допомога керівникам ОСББ (для новостворюваних ОСББ)

Обмін досвідом,

організація навчань, семінарів,

курсів, тренінгів

2018-2019

УЖКГ, Центр

зайнятості, залучені фонди

Міський

бюджет,

 інші

джерела

І етап: 2018 р.

20,0

      (додатково

     інші джерела)

ІІ етап:2019 р.

        20,0

      (додатково

      інші джерела)

 

Підвищення

ефективності

роботи,

покращення

управління,

експлуатації

житлових

будинків ОСББ

3

Відновлення технічної

документації

на будинки ОСББ

Виготовлення

техн. паспортів,

планів та схем

інженерних мереж

 

2018-2019

УЖКГ,

КП «СБТІ", інші

залучені

організації

Міський

бюджет

В межах

загального фінансового забезпечення.

(за відсутності балансоутримувача або у разі неможливості відновлення колишнім балансоутримувачем)

Виконання вимог нормативно-правових актів

4

Розмежування 

прибудинкових територій

 

Виготовлення

землевпорядної документації

 

2018-2019

 

 

УЖКГ, Управління

Держгеокадастру,

КП «Земле-

впорядник», інші залучені організації

Міський

бюджет

 

І етап: 2018 р.

     70,0

ІІ етап: 2019 р.

       70,0

 

Ефективне

використання

прибудинкових територій

5

Покращення

технічного

стану житлових

будинків ОСББ

Капітальний ремонтів

житлових будинків ОСББ,

підвищення енергоефективності

будівель, встановлення

засобів обліку,

 проведення експертного обстеження ліфтів та інше (на умовах співфінансування згідно п. 4 Програми)

2018-2019

УЖКГ,

ОСББ,

Конкурсна комісія,

інші залучені партнери

Міський

бюджет, ОСББ,

державний

бюджет,

бюджети інших залучених партнерів

 

І етап: 2018 р.

7585,0 (міський бюджет відповідно до

умов розділу № 7)

ІІ етап: 2019 р.

   6900,0  (міський бюджет відповідно до

умов розділу № 7)

 

Поліпшення стану житлового фонду в цілому

 

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

 

Додаток № 1 до Міської цільової Програми

сприяння діяльності ОСББ

на території міста Сєвєродонецька

на 2018-2019 роки

 

ЗРАЗОК

ПРОТОКОЛ

зборів співвласників багатоквартирного будинку

за місцезнаходженням___________________________________________________________

                                              (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками

                                              якого  проводяться збори)

_______________________________                                         _____ ______________20___р.

(найменування населеного пункту)

I.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку:_________________________ осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку:____________м?.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та або/нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею __________м?

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та або/ через представників співвласників в кількості ________________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _____________м?(заповнюється в разі проведення письмового опитування).

Підпис(и),прізвище(а),ініціали особи(осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

________________/__________________________/

________________/__________________________/

________________/__________________________/

II.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

   (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

III.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання порядку денного:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(порядковий № та зміст питання порядку денного)

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

_____________________________________________________________________________________

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

з/п

№ квартири/

нежитлового

приміщення

Загальна

площа

 квартири/ нежитлового приміщення

Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника

 або його представника та документ, що

надає представнику повноваження  на голосування

Документ,

що

 підтверджує право власності

на квартиру

/нежитлове

Приміщення

Результат голосування («за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представника)

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного»,а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

   Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

«за»-_____________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить____________м?;

«проти»-____________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить___________ м?;

«утримався»-___________ співвласників,загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ______________м?.

Рішення__________________________(прийнято або не прийнято).

Підпис(и),прізвище(а),ініціали (осіб),що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

________________/__________________________/

________________/__________________________/

________________/__________________________/

   Дані розділу III заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного.

IV.ДОДАТОК

   Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані на _______ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

Підпис(и),прізвище(а),ініціали (осіб),що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

________________/__________________________/

________________/__________________________/

_______________/__________________________/

 

 

Міський голова                                                     В.В.Казаков

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»