Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Врятувати сєвєродонецький тролейбус

Програма розвитку та діяльності КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»

  1. Підстави для розробки

На сьогодні КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління є найбільш кризовим комунальним підприємством Сєвєродонецька, що знаходиться на межі зупинка. При цьому обсяги фінансової підтримки з міського бюджету, які воно вимагає, є занадто великими для міста.  Так, у 2016 році підприємству було надано з міського бюджету 7,5 млн.грн, в 2017 році – 18,7 млн.грн., в 2018 році вже надано 15,3 млн.грн., і підприємство вимагає ще 12,2 млн.грн., на 2019 рік подано бюджетний запит на 48 млн.грн.

25 червня 2018 року виконком Сєвєродонецької міської ради рішенням №397 надав керівнику  КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» доручення:

- в строк до 01.08.2018 року розробити та надати до Сєвєродонецької міської ради Програму подальшого розвитку та функціонування комунального підприємства, зокрема з урахуванням монетизації перевезень пільгових категорій населення та без неї,  можливих змін в маршрутах тролейбусного транспорту тощо;

- розробити та надати до Сєвєродонецької міської ради обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації руху маршрутів тролейбусного транспорту, зокрема за маршрутним рухом № 6 та № 5;

- розглянути  питання щодо можливості скорочення посад кондукторів шляхом впровадження системи оплати проїзду населенням водію та входу до тролейбусу через передні двері;

- звернути увагу на необхідність оприлюднення фінансово-господарської та іншої інформації підприємства на вимогу ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України.

Жодне з цих доручень виконане не було.

Рішенням 50-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 30 серпня 2018 року №2914 була створена тимчасова контрольна комісія, завданням якої було визначення шляхів забезпечення беззбитковості роботи КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та захисту малозабезпечених громадян, зокрема щодо врегулювання питань:

- джерел фінансування перевезень пільгових категорій громадян;

- пропозицій щодо зменшення витрат і збільшення доходів КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»;

- перегляду (оптимізація руху) діючих маршрутів та створення нових;

- укладання з КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» Договору про надання транспортних послуг;

- джерел фінансування утримання рухомого складу, який перебуває на балансі КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та джерел фінансування закупівлі нового рухомого складу;

- доцільності запровадження «монетизації пільг», тобто надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім залізничного і річкового транспорту) і міжміських маршрутах за рахунок місцевого бюджету, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 № 197.

Комісія з цим завданням не впоралася, єдине, чого вона спромоглася – лобіювання інтересів директора СТрУ Дегтяренко щодо погодження збільшення витрат підприємства та додаткового фінансування з бюджету.

Через ці обставини ГО «Інститут «Європейська слобода» розроблена Програма розвитку та діяльності КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», що включає:

- аналіз економічного стану підприємства;

- заходи зі збільшення дохідності підприємства;

- заходи для зменшення збитковості підприємства;

- забезпечення пільгового проїзду комунальним електротранспортом Сєвєродонецька.

2. Аналіз економічного стану КП СТрУ

2.1. Основні показники господарської діяльності СТрУ в останні роки

В таблиці 1 наводяться основні показники господарської діяльності КП СТрУ з 2013 по теперешний час за даними, які оприлюднила асоціація електротранспорту України .

Таблиця 1

Основні показники господарської діяльності СТрУ в 2013-2018 роках

Рік

Транспорт-на робота, тис. км

Перевезено пасажирів, тис. пас

Витрати, тис. грн

ДОХОДИ, у т.ч.

Усього доходів, тис. грн

Реалізація квитків, тис. грн

Доход від іншої діяльності, тис. грн

Фінансування з бюджетів, тис. грн

2013

1981,4

26231,2

17846

14952,7

6 344,3

0

8608,4

2015

1855,8

23351,1

25050

31496,4

7848,3

0

23648,1

2016

1795,1

21693,3

25514

22991,7

8332,7

9842,0

4817,0

2017

1574,9

19337,6

34398,5

30070,1

8966,4

5603,7

15500

2018 (півроку)

715,2

9174,6

18408

13514,2

5065,80

487,4

7961,00

 

Наведені данні свідчать про негативну динаміку щодо діяльності підприємства: з кожним роком зменшується обсяг транспортної роботи і кількість перевезених пасажирів, водночас за п’ять років більш ніж удвічі зросли витрати. За цей період вартість проїзду зросла с 1 грн за одну поїздку в березні 2013 року до 3 грн у квітні 2018, проте доходи від основної діяльності зросли лише на 60%,а покриття цими доходами витрат зменшилося з 35,5% до 27,5%. Підприємство з року в рік становиться все більш збитковим, і вимагає все більше коштів з бюджету міста.

 

2.2. Основні поточні фінансові показники СТрУ в 2018 році (у порівнянні з 2016)

Суттєве збільшення збитковості СТрУ відбулося в 2017-2018 роках, основні фінансові показники наведені в таблицях 2,3.

Таблиця 2

Структура доходів СТрУ за 9 місяців 2018 року (у порівнянні з 2016 роком)

 

 

2016 факт

2018 факт 9 міс

2016 рік % від доходів

2018 рік % від доходів

виручка

8435

8932

46,15%

34,59%

Інший операційноий доход

368,3

15541,6

2,02%

60,19%

в т.ч. оренда

57

56,7

0,31%

0,22%

реклама

99

55,6

0,54%

0,22%

комунальні послуги орендаторів

102,4

 

0,56%

 

штрафи

109,9

 

0,60%

 

з міського бюджету

0

15343,2

0,00%

59,43%

Інші фінансові доходи

1950,5

134,7

10,67%

0,52%

(відсотки банку)

       

Інші доходи

7523,2

1210,7

41,16%

4,69%

Усього доходдів

18277

25819

100%

100%

 

 

Таблиця 3

Структура витрат СТрУ за 9 місяців 2018 року (у порівнянні з 2016 роком)

 

 

2016 факт

2018 факт 9 міс

2016 рік % від витрат

2018 рік % від витрат

Собівартість

22025

28628

86,33%

87,71%

в т.ч. зарплата

8671,9

13440

33,99%

41,18%

Начислення на з/п

1898,8

2791

7,44%

8,55%

Матеріали, ремонт обладнання

3651,7

2498,6

14,31%

7,66%

Амортизація

2431,3

1874

9,53%

5,74%

Електроенергія

4067,4

7008,4

15,94%

21,47%

Загальнозаводські витрати

1303,9

1016

5,11%

3,11%

Адміністративні витрати

2217,5

2366

8,69%

7,25%

Інші операційні витрати

1271,5

1645

4,98%

5,04%

Усього витрати

25514

32639

100%

100%

 

2.3. Порівняння результатів діяльності СТрУ з іншими підприємствами галузі

Погіршення фінансового стану у 2017-2018 роках відбулося перш за усе через збільшення вартості електроенергії в 2,3-2,6 разів та збільшення мінімальної зарплати. Проте при порівнянні показників Сєвєродонецького тролейбусного управління з показниками аналогічних підприємств, що працюють в тому ж регіоні, є зрозумілим, що результати роботи Сєвєродонецького підприємства суттєво гірші. У таблиці 4 наведені основні показники господарської діяльності Сєвєродонецького тролейбусного управління, Слов’янського тролейбусного управління и Бахмутівського КП «Бахмутелектротранс» за перше півріччя 2018 року за даними, які оприлюднила асоціація електротранспорту України. У таблиці 5 деякі аналітичні узагальнення інформації таблиці 4.

Таблиця 4

Основні показники господарської діяльності підприємств Луганської та Донецької областей, що здійснюють лише перевозки тролейбусами, за перше півріччя 2018 року

 

Підприємство

Транспортна робота, тис.км

Перевезено паса-жирів, тис.пас

Витраты, тис.грн

Доходи, тис.грн

Дохід від основної діяльності, тис.грн

Дохід від іншої деяльності, тис.грн

Фінансування з бюджету, тис.грн

Сєвєродонецьке ТрУ

715,2

9174,6

18408

13514,2

5 065,80

487,4

7961

Слов’янське ТрУ

345,6

6558,8

9998

8795

4 185,00

610

4000

«Бахмутелектротранс»

478,8

7607,4

14712,9

14773,4

5 861,10

662,3

8250

 

Таблиця 5

Порівняльні дані щодо господарської діяльності підприємств Луганської та Донецької областей, що здійснюють лише перевезення тролейбусами

Підприємство

Середньодобовий пробіг тролейбусу на лінії, км

Середньодобове перевезення па-сажирів 1 тролей-бусом на лінії

Дохід від продажу квитків на 1 км пробігу, грн

Середньодобовий дохід від продажу квитків в 1 троле-йбусі на лінії, грн

Сєвєродонецьке ТрУ

109,8

1 409

7,08

777,38

Слов’янське ТрУ

106,1

2 014

12,11

1284,87

«Бахмутелектротранс»

101,7

1 616

12,24

1244,81

 

Варто звернути увагу, що один тролейбус у рейсі у сєверодонецькому підприємстві має більший пробіг (тобто витрачає більше електрики), при цьому перевозить менше пасажирів і дає майже вдвічі меншій дохід від продажу проїзних квитків.

При цьому матеріальна база сєверодонецького підприємства краща, ніж у Бахмуті чи Слов’янську.

У сєверодонецького підприємства є в наявності 36 пасажирських тролейбусів, з яких 12 не вичерпали термін служби, який для тролейбусів складає 10 років. СТрУ має тролейбусне депо, розраховане на 100 машин, 5 тягових підстанцій (шоста повністю розукомплектована), 54,5 км контактної мережі та обслуговує 4 маршрути. Середньооблікова чисельність персоналу в 2017 році складала 256 осіб, середня зарплата у 2017 році дорівнювала 4340 грн. З 1 квітня вартість проїзду булла підвищена з 2 до 3 грн, але це рішення було скасовано судом

Бахмутівське підприємство має 26 пасажирських тролейбуса, з яких тільки 1 не вичерпав 10 річний строк служби, у рейс щоденно виходять 17-18 машин. Мається депо, розраховане на 50 машин, 3 тягових підстанції та 34,9 км контактної мережі, підприємство обслуговує 7 маршрутів. Середньооблікова чисельність персоналу в 2017 році складала 198 осіб, середня зарплата у 2017 році дорівнювала 4874 грн. З 15.05.2018 року встановлена вартість проїзду 4 гривні.

У підприємства в Слов’янську 18 тролейбусів, з яких 7 у віці менше 10 років, депо на 100 машин, в роботі 4 тягових підстанції, 40 км контактної мережі, підприємство обслуговує 3 маршрути. Середньооблікова чисельність персоналу в першому півріччі 2018 року складала 140 осіб, середня зарплата дорівнювала 5126 грн. З 04.04.2018 року вартість разової проїздки тут 3 гривні, зараз відбувається процедура збільшення вартості проїзду до 4 грн. з одночасним підвищенням вартості проїзду у маршрутках до 6 грн.

За рейтинговими оцінками «Укрелектротранс» «Бахмутелектротранс» займає 3 позицію, Слов’янське тролейбусне управління - 4, Сєвєродонецьке - 15.

Тож на сьогодні вкрай необхідно прийняти заходи організаційного плану, які б дозволили покращити фінансовий стан КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», і таким чином зберегти у місті електротранспорт. Лише виділення коштів з бюджету, як цього вимагає підприємство, не дозволить цього зробити, коштів у міста не вистачить. Організаційні заходи мають бути направлені не лише на збільшення доходів, але й на зменшення витрат.

3. Заходи, які дозволять збільшити доходи підприємства.

  1. Підвищення тарифу

В містах, які за розташуванням, за чисельністю населення і за структурою міського пасажирського транспорту є подібними до Сєвєродонецька, тариф на разовий проїзд в міському тролейбусі складає 4 грн. за одну поїздку, проїзд на маршрутних автобусах 6 грн. Вважаємо, що в Сєвєродонецьку також доцільно підвищити вартість проїзду в тролейбусах до 4 грн. з одночасним підвищенням проїзду в маршрутках до 6 грн. Позитивний досвід такого підвищення був восени 2016 року, коли тариф був підвищений с 1,5 до 2 грн. Середньомісячні доходи від продажу квитків до підвищення становили 655 тис.грн., після підвищення тарифу - 813 тис.грн (збільшення доходів на 24%). При цьому кількість платних пасажирів зменшилася з 437 тис.чол. до 407 тис.чол (на 7%). У разі підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах без підвищення тарифу на проїзд у маршрутних автобусах дохід СТрУ зросте лише на 30-40 відсотків – за рахунок перетоку платних пасажирів на маршрутки.

Заходи: внесення змін до плану підготовки регуляторних актів, підготовка економічного обґрунтування, проведення громадських слухань, прийняття регуляторного акту.

Захід дозволить збільшити дохід від основної діяльності у порівнянні з 2017 роком на 60-70%.

3.2. Зміна системи збору плати за перевезення пасажирів

Сьогодні плату за проїзд в сєвєродонецьких тролейбусах збирають кондуктори з видачею разових проїзних білетів. Отримують квитки та здають виручку кондуктори щоденно касирам.  Касирам видає квитки фахівець зі збору виручки, який отримує їх по акту зі складу. Квитки не мають захисту від підробки, виготовляють їх для СТрУ сторонні особи, які не мають відношення до підприємства. Така система містить ризики щодо вилучення частини доходу від  реалізації квитків.

Про неефективність її свідчать і дані, наведені в табл. 5. Середньодобовий збір плати за перевезення пасажирів на 1 км пробігу тролейбусу, що вийшов у рейс, в першому півріччі в Сєвєродонецьку становив 7,08 грн., в Бахмуті 12,24 грн., в Слов’янську 12,11 грн. При цьому в Бахмуті до 14.05.2018 року проїзд в тролейбусі коштував 2,5 грн. і тільки з 15.05.2018 став 4 грн. У Слов’янську до 03.04.2018 проїзд коштував 1,5 грн., і тільки з 04.04.2018 став 3 грн. У Сєвєродонецьку до 31.03.2018 року діяв тариф на разову поїздку на тролейбусі 2 грн, з 01.04.2018 - 3 грн. Тож середня вартість проїзду в тролейбусах на протязі першого півріччя 2018 року складала: у Сєвєродонецьку - 2,5 грн., у Слов’янську – 2,23 грн., у Бахмуті – 2,89 грн. Таким чином на 1 км пробігу тролейбуса у Сєвєродонецку оплачували проїзд 2,8 пасажира, у Слов’янську 5,4, у Бахмуті 4,2.

Тож є зрозумілим, у Сєвєродонецьку чи то їздять безоплатно значна частина людей, що мали оплачувати проїзд, чи то виручка частково розкрадається. Якщо брати за зразок показники Бахмута, то удосконалення збору коштів за проїзд може дати додатково до 50%, чи близько 5 млн.грн. на рік.

Заходи, які послідовно доцільно здійснити: 1) введення системи оплати проїзду у водіїв з використанням РРО (подібно продажу квитків у приміських поїздах); 2) укладання угоди з колекторською фірмою на виконання функції контролерів з правом притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 135 кодексу про адміністративні правопорушення за безквитковий проїзд; введення електронного квитка, у тому числі для пасажирів пільгових категорій.

3.3. Оптимізація графіка та маршрутної мережі

За оцінкою ГО «Інститут «Європейська слобода»  більш ніж половина пасажирів сєверодонецьких тролейбусів здійснює поїздки між зупинками «Озерна» та «ДОК» (тролейбусі маршрутів 1 та 5),  між якими 5,5 км відстані, які тролейбус долає за 22-30 хвилин. Досить багато пасажирів їздять по Гвардійському проспекту, в основному між зупинками «Депо» та «Площа перемоги» (3,4 км відстань, 10-15 хвилин руху тролейбусу).  А ось між зупинками «СПЗ»-«Озерна» (5-8 хвилин руху), «ДОК»-«Кільцева» (8-10 хвилин руху), «Площа Перемоги»-«Аміак» (10-13 хвилин руху) їздять зовсім небагато пасажирів. І зовсім мало людей у тролейбусах, коли вони їдуть між зупинками «Аміак» та «Північна» (10 хвилин руху).

Звичайно, що треба враховувати сезонні коливання в перевезеннях пасажирів і навіть коливання, пов’язані з поїздками в конкретні дати чи навіть у конкретний час – ці потреби жителів міста також мають враховуватись при організації руху.  Вважаємо, що в СТрУ має бути інформаційно-диспетчерська служба, яка б режимі реального часу відслідковувала доходність кожного рейсу, і давала б пропозиції щодо внесення змін до графіку, керуючись економічними чинниками. Які  не можна спрогнозувати. Ймовірно, будуть доцільними одиночні рейси тролейбусів – по домовленістю з споживачем. Наприклад, для вивезення з роботи чи підвіз на роботу персоналу підприємств чи установ, розташованих в районі «Склопластики» чи «СПЗ».

Проте основні доходи підприємству дають лише перевозки на маршрутах з великим пасажирообігом. Проте такі маршрути збігаються з міськими автобусними маршрутами загального користування, тут відбувається конкуренція тролейбусів і автобусів за «платних» пасажирів. При цьому недоліком тролейбусів є більший час в дорозі, перевагою - більш комфортні умови поїздки. А маршрутки, навпаки, їздять більш швидко, але є менш комфортними. Але найважливішим фактором у їхньої конкуренції є інтервал руху – у маршруток він набагато менший. Що є головною їх конкурентною перевагою. Кількість платних пасажирів в тролейбусах збільшиться, якщо зменшити інтервал руху хоча б до 2 хвилин. Що неможливо за відсутністю достатньої кількості машин. Так, для забезпечення інтервалу руху в 2 хвилини на маршруті «Озерна»-«ДОК» потрібно 22 тролейбуси. А це стільки, скільки СТрУ загалом випускає в рейс у годину пік.

Завдання оптимізації мережі та графіку - перевезти максимальну кількість пасажирів транспортною одиницею на 1 км пробігу. Тому від перевозок по маршрутах з низькою наповненістю тролейбуса СТрУ має відмовитись. Оскільки при цьому електроенергія витрачається і тролейбуси зношуються, зарплату водію платити треба, а гроші у підприємство не надходять.

Існуюча мережа тролейбусних перевезень сформувалася у час, коли основні перевезення пасажирів відбувалися у напрямку нові мікрорайони – «Азот». Проте це залишилося у минулому, і  сьогодні більшість пасажирських перевезень відбувається між  чотирма фактичними центрами міста. Це площа Перемоги, район площі Миру (державні установи, лікарні, спортивні споруди), ГДК – центральний ринок, район перехрестя Курчатова – Гвардійського. За оцінкою ГО «Інститут «Європейська слобода» найбільш популярним рейсом тролейбуса у Сєвєродонецьку був би рейс, який проходив через ці 4 реальні центри міста. Наприклад, кільцевий маршрут «Озерна»-«шосе Будівельників»-«Автостанція»-«Центральний ринок»-«Колегіум»-ДК»Хіміків»-«Джаз»-«площа Перемоги»-СХМТ-«Озерна». Та, аналогічно, у зворотному напрямку.  Довжина такого маршруту складає 9,3 км, час у маршруті приблизно 30 хвилин, для руху з інтервалом у 5 хвилин потрібно 12 тролейбусів (для руху в обидві сторони).

У той же час, у випадку введення кільцевого маршруту треба відмовитись від маршруту №5. Крім того, ймовірно варто припинити рух від зупинки «Аміак» до зупинки «Північна» (крім разових та сезонних рейсів) і обмежити рух тролейбусами №1 тільки годинами пік, а рух тролейбусу №6 виконувати до зупинки «Аміак».

Заходи, які доцільно здійснити:

1) ввести кільцевий маршрут «Озерна»-«шосе Будівельників»-«Автостанція»-«Центральний ринок»-«Колегіум»-ДК»Хіміків»-«Джаз»-«площа Перемоги»-СХМТ-«Озерна» і у зворотньому напрямку з інтервалом не більше 4-5 хвилин.

2) скасувати рух тролейбусу №5, обмежити рух по маршруту №6 зупинкою «Аміак», обмежити рух по маршруту №1 часом з 16 до 18 та з 7 до 9 години.

3) впровадити сезоні та разові рейси тролейбусів.

4) переформувати службу руху в інформаційно-диспетчерську службу, яка б режимі реального часу відслідковувала доходність маршрутів, і давала б пропозиції щодо внесення змін до графіку.

Реалізація цих заходів дозволить збільшити доходи СТрУ від основної діяльності на 1-2 млн.грн. При цьому скорочення витрат, у тому числі на електроенергію, не відбудеться – оптимізація руху не призводить до зменшення витрат електрики.

3.4. Комерціалізація непрофільної діяльності

З показників, наведених в табл.2, є зрозумілим, що суттєвим резервом доходів СТрУ можуть бути інші операційні доходи. Так, тролейбуси є чудовим об’єктом для розміщення комерційної реклами. Проте суми, які СТрУ отримує від розміщення реклами є настілки незначними, а реклами в тролейбусах настільки багато, що складається враження про корупційний характер розміщення тут рекламних матеріалів.

У підприємства є занадто велика матеріальна база, яка була розрахована на 100 тролейбусів. А сьогодні їх в три рази менше. Надлишкові ресурси мають надаватися в платне користування іншім суб’єктам підприємницької діяльності чи установам та організаціям. Джерелом надходжень також можуть бути штрафи за безквитковий проїзд. Зазначимо, що в 2016 році такі джерела принесли СТрУ 368,3 тис.грн доходів, а за 9 місців 2018 року – лише 112,3 тис.грн.

На оцінкою ГО «Європейська слобода» непрофільна діяльність, яке не дає великих доходів, не має бути сферою безпосередньої діяльності підприємства – для цього у нього не має фахових спеціалістів і достатнього досвіду.

Тож рекомендуємо заходи, які доцільно здійснити:

  1. на конкурсній основі визначити рекламне агентство, яке буде розміщувати у тролейбусах, на опорах тощо рекламні матеріали;
  2. на конкурсній основі визначити ріелторське агентство, яке буде в інтересах підприємства надавати в оренду нерухоме майно, що є надлишковим.

Зазначені заходи можуть збільшити доходи підприємства приблизно на 1 млн.грн

Загалом за рахунок впровадження заходів доходи підприємства можуть бути збільшені на 13 млн.грн.

  1. Заходи, які дозволять зменшити витрати підприємства
    1. Оптимізація витрат на заробітну плату

На сьогоднішній день витрати на заробітну плату перевищують 40% усіх витрат СТрУ. При цьому є підстави вважати, що штатна чисельність робітників лишається занадто великою: в сєверодонецькому підприємстві вона складала у 2017 році 256 осіб, у Бахмуті в аналогічний період 198 осіб, у Слов’янську (перший квартал 2018 року) 140 осіб. Середня зарплата, навпаки, найнижча саме в Сєвєродонецьку – 4340 грн., в Бахмуті вона 4874 грн., у Слов’янську - 5126 грн.

Особливу увагу варто звернути на штат кондукторів та касирів, загальна чисельність яких близько 70. Так, у серпні 2016 року надходження від продажу проїзних квитків склала 695 тис.грн., а фонд оплати праці кондукторів у цей місяць був 235,5 тис. грн. З урахуванням єдиного соціального внеску, практично половина коштів, оплачених пасажирами за проїзд, йшла на оплату праці та соцвиплати штату кондукторів. Сьогодні, з урахуванням значного підвищення зарплати, на цю мету йде практична уся виручка, яку збирають кондуктори. Тоді у деяких депутатів з’явилася думка: якщо взагалі не стягувати плату у тролейбусах, але скоротити кондукторів і касирів, то СТрУ начебто нічого не втрачає у фінансовому плані?

В ГО «Інститут «Європейська слобода» вважають, що за рахунок безквиткої оплати проїзду, а потім й переведення оплати у безготівкову форму електронними квитками, можна скоротити чисельність штатів в СТрУ на 70 осіб, і витрати в 2019 році (мінімальна зарплата 4173 та ЄСВ 22%) на заробітну плату та нарахування на 4,2 млн.грн. Правда, частину цієї суми треба буде заплатити водіям за додаткову роботу зі збору плати за проїзд.

Можна, також, вимагати від підприємства проведення додаткової оптимізації штатів.

Заходи, які доцільно здійснити:

- скоротити штат кондукторів та касирів у зв’язку з переходом на безквитковий, а потім і безготівковий розрахунок за проїзд;

- провести аудит трудових ресурсів – з метою виявлення зайвих,  надлишкових чи дублюючих функцій та обов’язків, з подальшим їх скороченням;

- провести оцінку завантаженості в СТрУ певних підрозділів, і при виявлені недостатньо завантажених підрозділів розглянути економічну доцільність виконання відповідних функцій іншими юридичними чи фізичними особами, з подальшим скороченням чи виділенням цих підрозділів в самостійні юридичні особи.

 Зазначені заходи дозволять зменшити чисельність персоналу на 80-90 осіб, зменшити витрати  підприємства  на 3,5-4,0 млн.грн, з одночасним збільшенням зарплати водіям та іншим категоріям робітників.

  1. Заходи з енергозаощадження

Оплата електроенергії є другою за розміром статтею витрат СТрУ, вона складає більше 21% від усіх витрат . Більша частина витрат електрики пов’язана з рухом тролейбусів, особливо старих типів. Капітальний ремонт таких тролейбусів з переобладнанням двигунів дозволяє знизити витрати електрики на рух тролейбуса на чверть.

В СТрУ значними є витрати електрики на невиробничі потреби – електричне опалення та освітлення енергозатратними  лампами. Не всі виробничі та адміністративні приміщення обладнані електролічильниками. Підприємству потрібний енергоаудіт для суттєвого зменшення витрат електроенергії.

Нарешті, у СТрУ застаріла система управління тяговими підстанціями, через що трансформатори та контактний дріт увесь час знаходяться під напругою. Наприклад, Чернівецьке тролейбусне управління провело реконструкцію тягових підстанцій, на яких встановлена телемеханіка на суму 163,0 тис.грн., яке є власною розробкою підприємства. Це дозволяє використовувати електроенергію тільки під час руху тролейбуса на ділянці. При відсутності руху подача електроенергії припиняється, що дозволяє зменшити обсяги її споживання.

Заходи, які доцільно здійснити:

- провести реконструкція тягових підстанцій з впровадженням телемеханіки для включення електроенергії під час руху тролейбуса;

- провести енергоаудит;

- включати в річні фінансові плани витрати на ремонт двигунів тролейбусів з застосуванням енергозаощадної  техніки.

Зазначені заходи дозволять знизити у 2019 році витрати електроенергії загалом на 1-2 млн.грн.

Загалом заходи, направлені на зменшення витрат, можуть зекономити СТрУ 5-6 млн.грн.

  1. Забезпечення пільгового проїзду комунальним електротранспортом Сєвєродонецька

Враховуючі, що жителів Сєвєродонецька, які користуються тролейбусами і не відноситься до категорій пільговиків, у місті приблизно 50 тис., і вони купують квитків на 10 млн.грн у рік, то 40 тис. пільговиків, у випадку, що вони втратять право безкоштовних поїздок у тролейбусах у монетаризації, призведе до додаткового збільшення доходів СТрУ приблизно у 9 млн. грн. Пенсіонери просто стануть менше їздити тролейбусами, коли це перестане бути безкоштовним. Тож проведення монетаризації у спосіб, визначений Постановою КМУ від 14 березня 2018 р. № 197, не призведе до беззбитковості СТрУ, і місто однаково буде вимушене виділяти фінансову допомогу підприємству. А це є не дуже добре з огляду на антикорупційне законодавство.

СТрУ є одним з багатьох підприємств транспортної галузі, що діють у місті Сєвєродонецьк, міська рада не має надавати односторонні переваги одному з учасників конкурентного ринку. Тому недопустимо надавати СТрУ гроші лише за те, що тролейбуси їздять по місту – крім комунального підприємства пасажирів перевозять й приватні перевізники, які мають рівні з СТрУ права на укладання договорів, передбачених Постановою КМУ від 14 листопада 2012 р. № 1045.

Відповідно до статті 91 бюджетного кодексу до видатків місцевих бюджетів відносяться компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Тож міський бюджет має компенсувати СТрУ витрати на пільговий проїзд у тролейбусах. І лише шляхом надання компенсації за пільгові перевезення, міська рада може фінансово допомагати комунальному підприємству, не порушуючи антимонопольного законодавства.

За оцінкою ГО «Інститут «Європейська слобода», найкраще це робити з використанням норм Постанови КМУ від 25.10.2017р №812. Згідно якої підставою для проїзду пільговика є електронний квиток – місто може оплачувати певну кількість поїздок пільговика шляхом зарахування на електроні квитки коштів. Які таким чином обов’язково потраплять до бюджету СТрУ.

  1. Шлях реалізації програми

Програма розвитку та діяльності КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» може бути реалізована шляхом укладання договору між міською радою та КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» в порядку частини третьої статті 211 Господарського кодексу , за яким міська рада надає підприємству фінансову допомогу, а підприємство зобов’язується реалізувати певні заходи, передбачені програмою.

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»