Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Відкрите звернення до в/о голови Луганської облдержадміністрації

Шановний пане Філь!

Будь який державний службовець має не лише права, але й обов’язки. До Ваших службових обов’язків відноситься у тому числі захист прав територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, зобов’язання стосовно чого узяла на себе Україна, коли ратифікувала в 1997 році Європейську Хартію місцевого самоврядування. Відповідно до якої місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.

25 жовтня 2015 року шляхом законних виборів у Сєвєродонецку було обрано міську раду, яка є єдиним представницьким органом територіальної громади міста Сєвєродонецька.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення міських рад, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади.

Відповідно до частини десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

30 жовтня депутати звернулися до міського голови Сєвєроднецька з пропозицією скликати сесію міської ради в порядку, визначеному частиною сьомою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Оскільки у двотижневий термін сесія скликана не була, 16 листопада 2018 року депутати повідомили про скликання 54-ї сесії Сєвєродонецької міської ради в порядку, передбаченому частиною дев’ятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 21 листопада, на початку сесії, депутати відповідно до частини одинадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту міської ради визначили, що головувати на сесії буде депутат В’ячеслав Ткачук.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесію може скликати міських голова і, з певними обмеженнями щодо термінів скликання – секретар міської ради та депутати у кількості не менше третини від складу. Жодних відмінностей між сесіями, скликаними міським головою, секретарем ради чи депутатами, ні Закон, ні регламент не встановлюють. У роботі будь-якої сесії, у тому числі скликаної депутатами, можуть оголошуватися перерви.

Нарешті, відповідно до частини третьої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада має право достроково припинити повноваження міського голови 2/3 голосів від складу.

Тож четверте пленарне засідання  54-ї сесії Сєвєродонецької міської ради, що відбулося 22 грудня, проведене відповідно до чинного законодавства, сесія була повноважною (приймало участь 25 депутатів), а рішення №3009 «Про припинення повноважень міського голови» було прийняте 25 голосами таємним голосуванням в межах повноважень міської ради.

Звичайно, колишній міський голова В.В.Казаков може оскаржити це рішення в судовому порядку, і за оцінкою нашої громадської організації для такого оскарження дійсно є певні правові підстави. Проте лише судове рішення, а не думка окремих осіб чи навіть органів державної влади може бути підставою для визнання рішення міської ради не чинним.

Проте існує загроза ігнорування цього рішення з боку органів державної влади, які мають здійснити основні дії щодо виконання рішення міської ради. Перш за все, це стосується внесення змін до реєстру юридичних осіб відповідно до рішення №3009 Сєвєродонецької міської ради «Про припинення повноважень міського голови» та рішення №3011 «Про обрання секретаря міської ради». Без внесення таких змін місцеве самоврядування в Сєвєродонецьку втрачає легітимність, а місто – керованості. І провину за це будуть нести виключно підконтрольні голові облдержадміністрації регіональні органи державної влади. Рішення Сєвєродонецької міської ради, прийнятті в межах її повноважень, мають виконуватися, і сприяти цьому має державна влада України. Голова обласної державної адміністрації у тому числі.

Зрозуміло, що ситуація в міський раді Сєвєродонецька може знову загостритись у випадку чергового поновлення на посаді міського голови Валентина Казакова. Проте це зовсім не є підставою, щоб нехтувати правом територіальної громади на самоуправління шляхом ігнорування рішень органу місцевого самоврядування чи його розпуском. Наразі у випадку недієздатності органу місцевого самоврядування у Держави є такий ефективний засіб поновлення дієздатності, як призначення позачергових виборів. Принаймні позачергові вибори міського голови Сєвєродонецька мають, на нашу думку, бути призначені незалежно від судових оскаржень. Такі вибори можуть бути проведені 31 березня 2019 року, одночасно з виборами Президента України.

Закликаємо Вас, пане Філь, терміново порушити перед Верховною Радою питання про призначення позачергових виборів міського голови Сєвєродонецька в порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»